HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Number of companies: 0
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/27/2024 GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 27/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 • 05/30/2024 TDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt          - Tỷ lệ thực hiện: 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc từ ngày 30/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
 • 05/30/2024 HPM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPM của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, UBKT;
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng đại diện Hải Dương tại số 250 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2024
 • 06/04/2024 BMC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK:BMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/10/20240510_20240510___bmc___tb_ngay_dkcc_chot_ds_chia_co_tuc_nam_2023_bang_tien.pdf

 • 06/06/2024 PVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam, số 1 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác phù hợp (Sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế).
  Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế). Cổ đông tham dự, biểu quyết trực tiếp và/hoặc bỏ phiếu điện tử (E-Voting).
            - Nội dung họp: Thông báo sau.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.