HOSE (4) | HNX (6) | UPCOM (28) Number of companies: 38
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/27/2024 CNN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNN của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 27/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11 – toà nhà CONINCO Tower – số 04 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
  + Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 05/28/2024 NAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/03/2024 VQC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 Lê Thánh Tông - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 03/06/2024; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 06/10/2024 KPF: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji như sau: 

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/17/20240417_20240417___kpf___tb_so_798_vv_chot_ds_tham_du_dhdcd_tn_nam_2024.pdf

 • 06/10/2024 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 31,37%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.137 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân tại:
  Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.