VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

38.80

-0.17 (-0.43%)
18/09/2019

Khối lượng 57,990

Giá trị 2,035,009,200

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán 600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,378,91552,500 -200(-0.38%)53,100
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82416,800 -550(-3.17%)17,000
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07190,700 -500(-0.55%)89,900
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,125,85243,600 +600(+1.40%)41,900
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46568,200 -800(-1.16%)70,500
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00062,000 0(0%)62,000
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm49,390,35947,900 -50(-0.10%)47,950
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92623,200 +900(+4.04%)23,200
9MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00012,000 0(0%)12,000
10OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28050,000 0(0%)49,500
11PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57360,300 -1,600(-2.58%)61,100
12PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62553,000 -800(-1.49%)54,000
13PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99120,000 0(0%)20,000
14SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00012,000 -550(-4.38%)12,000
15TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54064,000 -200(-0.31%)63,000
16VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,762,50433,550 -50(-0.15%)33,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.