VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

38.97

+0.04 (+0.10%)
22/01/2020

Khối lượng 118,640

Giá trị 8,068,400,000

KL NĐTNN Mua 23,950

KL NĐTNN Bán 30,840

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,378,91555,000 +600(+1.10%)53,400
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82425,000 +550(+2.25%)24,700
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07188,000 -300(-0.34%)87,400
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,125,85248,000 0(0%)48,000
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46571,400 -300(-0.42%)71,700
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00075,000 +1,000(+1.35%)75,000
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm49,387,35950,000 +500(+1.01%)49,000
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92621,300 0(0%)21,400
9MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00012,000 0(0%)12,000
10OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28046,000 0(0%)45,050
11PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57354,900 0(0%)52,000
12PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62554,000 0(0%)54,000
13PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99121,000 +1,700(+8.81%)16,500
14SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00012,950 +450(+3.60%)12,700
15TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54058,000 -300(-0.51%)57,000
16VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,749,50431,800 +1,800(+6%)30,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.