VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

426.97

+2.23 (+0.53%)
17/05/2021

Khối lượng 3,761,560

Giá trị 48,866,645,700

KL NĐTNN Mua 131,400

KL NĐTNN Bán 61,300

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,338,91545,850 -150(-0.33%)46,000
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82429,500 -250(-0.84%)30,950
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07196,000 +1,000(+1.05%)98,200
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm26,407,31549,500 -300(-0.60%)50,000
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46548,000 -200(-0.41%)48,900
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,000115,000 0(0%)111,000
7FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm254,730,24710,100 +50(+0.50%)9,870
8IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm66,671,57072,700 -100(-0.14%)72,500
9LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,1358,600 -200(-2.27%)8,800
10MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,280,09539,500 0(0%)38,000
11MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00032,000 0(0%)33,000
12OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28065,500 +1,800(+2.83%)66,000
13PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57369,000 +1,300(+1.92%)64,100
14PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62579,000 +500(+0.64%)79,000
15PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99112,000 -300(-2.44%)12,400
16SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00013,000 -300(-2.26%)13,400
17TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác41,500,00026,600 0(0%)26,450
18TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54068,300 0(0%)67,600
19VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,049,50436,900 +1,850(+5.28%)34,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.