VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

45.70

-0.02 (-0.05%)
22/03/2019

Khối lượng 242,807

Giá trị 12,981,159,000

KL NĐTNN Mua 7,529

KL NĐTNN Bán 2,011

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,378,91542,900 +800(+1.90%)44,500
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82417,100 -950(-5.26%)18,400
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071118,900 +600(+0.51%)117,100
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm18,843,25938,000 +300(+0.80%)38,000
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46576,400 +1,400(+1.87%)74,100
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,800,00076,000 0(0%)76,500
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm49,401,35952,000 +500(+0.97%)51,500
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92624,900 -100(-0.40%)26,900
9MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00014,000 0(0%)14,000
10OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28049,100 +1,000(+2.08%)48,500
11PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57361,400 +400(+0.66%)61,500
12PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62558,000 +1,000(+1.75%)56,700
13PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,000,00010,100 +100(+1%)10,100
14SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00013,800 0(0%)13,600
15TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54072,900 -3,600(-4.71%)72,300
16VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,762,50431,750 -2,350(-6.89%)34,550
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.