VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

493.90

+9.15 (+1.89%)
14/01/2022

Khối lượng 8,716,289

Giá trị 148,756,260,900

KL NĐTNN Mua 209,400

KL NĐTNN Bán 13,400

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm57,572,35952,400 +100(+0.19%)49,650
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm58,832,82438,800 +200(+0.52%)39,700
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071106,000 +3,500(+3.41%)108,500
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm26,407,31543,400 +400(+0.93%)44,700
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46552,900 -200(-0.38%)53,500
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,000114,000 +10,000(+9.62%)110,000
7FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm262,730,24713,850 +650(+4.92%)16,200
8IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm66,671,57076,600 +300(+0.39%)76,200
9LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,13551,900 -100(-0.19%)47,500
10MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,280,09528,200 -100(-0.35%)28,500
11MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00014,000 -200(-1.41%)13,800
12OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28056,000 +1,900(+3.51%)56,000
13PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57365,500 -1,500(-2.24%)65,500
14PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99116,800 -200(-1.18%)17,100
15SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00019,600 0(0%)20,050
16TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác41,500,00059,700 +700(+1.19%)58,700
17TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54087,500 -1,000(-1.13%)91,100
18VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,049,50437,300 +200(+0.54%)37,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.