VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

44.40

+0.07 (+0.15%)
22/05/2019

Khối lượng 64,360

Giá trị 3,215,090,000

KL NĐTNN Mua 720

KL NĐTNN Bán 3,910

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,378,91542,700 +200(+0.47%)42,300
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82418,300 -200(-1.08%)19,300
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071115,900 +200(+0.17%)116,100
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm20,727,35232,300 0(0%)31,800
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46572,900 +600(+0.83%)73,700
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00066,100 +100(+0.15%)66,000
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm49,401,35950,600 +100(+0.20%)50,600
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92623,600 0(0%)23,600
9MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00011,900 0(0%)11,900
10OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28047,000 -250(-0.53%)50,500
11PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57362,100 +500(+0.81%)60,500
12PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62548,500 0(0%)50,700
13PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,000,00014,800 0(0%)11,400
14SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00013,300 0(0%)13,000
15TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54067,500 0(0%)68,300
16VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,762,50431,950 -450(-1.39%)32,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.