VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

36.48

+0.94 (+2.64%)
09/04/2020

Khối lượng 376,960

Giá trị 11,232,387,000

KL NĐTNN Mua 3,320

KL NĐTNN Bán 6,140

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,378,91551,000 +200(+0.39%)49,300
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82418,950 0(0%)18,000
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07187,000 +3,500(+4.19%)81,800
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,125,85246,700 +700(+1.52%)44,200
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46549,750 +3,250(+6.99%)43,600
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00064,000 0(0%)63,000
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm49,387,35948,800 +800(+1.67%)44,300
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92620,900 0(0%)21,000
9MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,280,09539,300 0(0%)41,000
10MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00010,800 0(0%)10,800
11OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28053,000 +1,200(+2.32%)50,000
12PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57351,500 -700(-1.34%)42,100
13PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62556,700 +700(+1.25%)53,700
14PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99115,300 -1,700(-10%)17,000
15SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00011,400 0(0%)11,800
16TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54052,800 -1,200(-2.22%)50,500
17VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,749,50432,000 -400(-1.23%)31,150
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.