VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

39.06

+0.01 (+0.03%)
07/07/2020

Khối lượng 198,469

Giá trị 9,467,666,000

KL NĐTNN Mua 10,500

KL NĐTNN Bán 4,010

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,379,00046,900 -950(-1.99%)48,000
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82421,000 +250(+1.20%)21,000
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07193,400 +700(+0.76%)90,500
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,125,85246,100 -200(-0.43%)45,700
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46550,700 +100(+0.20%)50,500
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00071,000 0(0%)68,000
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm49,421,15958,000 -400(-0.68%)57,000
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92619,400 0(0%)20,400
9MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,280,09541,000 0(0%)39,000
10MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00010,000 0(0%)10,000
11OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28057,000 -100(-0.18%)57,000
12PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57353,500 +900(+1.71%)52,000
13PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62564,300 +400(+0.63%)64,200
14PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99117,000 +800(+4.94%)16,200
15SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm14,000,00011,050 -100(-0.90%)11,150
16TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,453,67352,900 -2,100(-3.82%)53,000
17VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,782,90433,500 -800(-2.33%)34,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.