VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

459.86

-2.31 (-0.50%)
05/12/2023

Khối lượng 2,314,191

Giá trị 22,187,847,600

KL NĐTNN Mua 3,400

KL NĐTNN Bán 22,708

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CVNHNXCác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác29,699,9913,300 -100(-2.94%)3,400
2DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm74,843,47458,000 -500(-0.85%)55,100
3DBTHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,325,47712,000 0(0%)12,350
4DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm73,041,03022,700 -50(-0.22%)22,800
5DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071103,900 0(0%)103,800
6DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm73,938,74722,900 -100(-0.43%)23,000
7DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46558,300 -700(-1.19%)59,000
8DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,499,93364,500 -100(-0.15%)63,700
9DTGHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,315,92820,000 -900(-4.31%)20,900
10DVMHNXSản xuất thuốc và dược phẩm35,650,00012,800 -200(-1.54%)13,200
11FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm339,933,0344,470 -20(-0.45%)4,320
12IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm70,004,64955,000 -300(-0.54%)55,100
13LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,13514,600 -300(-2.01%)15,000
14MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,410,00026,000 0(0%)26,000
15MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,0009,400 0(0%)9,400
16OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm64,050,89222,900 0(0%)22,900
17PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57389,900 +2,400(+2.74%)83,400
18PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99114,800 +300(+2.07%)15,400
19SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00011,250 -50(-0.44%)11,400
20TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác95,874,61021,050 -50(-0.24%)20,850
21TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54077,300 -2,400(-3.01%)77,800
22VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm18,402,90438,000 0(0%)38,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.