VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

425.57

+1.72 (+0.41%)
25/02/2021

Khối lượng 3,380,745

Giá trị 59,534,229,700

KL NĐTNN Mua 27,700

KL NĐTNN Bán 151,500

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,338,91548,700 +100(+0.21%)48,100
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82427,900 -100(-0.36%)28,500
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071101,000 +700(+0.70%)100,300
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm26,407,31553,500 0(0%)53,600
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46555,400 -300(-0.54%)56,700
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,000110,000 +1,500(+1.38%)104,000
7FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm254,730,24710,800 -150(-1.37%)11,600
8IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm66,671,57063,000 +1,600(+2.61%)63,900
9LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,13510,300 0(0%)10,200
10MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,280,09550,100 0(0%)50,100
11MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00029,400 0(0%)29,400
12OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28060,000 +500(+0.84%)58,500
13PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57365,300 +300(+0.46%)63,600
14PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62580,000 0(0%)80,300
15PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99112,900 +500(+4.03%)12,000
16SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00012,500 0(0%)12,500
17TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác41,500,00030,000 -900(-2.91%)27,000
18TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54067,000 +500(+0.75%)65,500
19VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,049,50432,500 +300(+0.93%)32,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.