VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

391.85

+3.72 (+0.96%)
02/12/2022

Khối lượng 2,715,738

Giá trị 22,453,469,800

KL NĐTNN Mua 88,600

KL NĐTNN Bán 30,113

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm74,843,47436,350 -150(-0.41%)36,600
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm73,041,03024,000 +1,000(+4.35%)24,300
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07184,300 -100(-0.12%)83,000
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm26,407,31539,400 0(0%)39,500
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46542,300 -300(-0.70%)42,000
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00090,000 0(0%)90,000
7DVMHNXSản xuất thuốc và dược phẩm35,650,00014,000 0(0%)13,600
8FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm339,933,0344,500 +190(+4.41%)3,930
9IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm66,671,57062,500 +2,500(+4.17%)55,500
10LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,1355,900 -200(-3.28%)4,900
11MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,410,00021,500 0(0%)22,000
12MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00010,400 +900(+9.47%)9,500
13OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm64,050,89223,450 +500(+2.18%)23,300
14PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57366,600 0(0%)66,000
15PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99113,500 0(0%)13,000
16SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00015,350 0(0%)14,600
17TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác51,874,99834,200 +400(+1.18%)32,650
18TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54095,000 0(0%)92,000
19VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,831,90438,500 0(0%)36,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.