VS-Sector: Bán lẻ

112.82

+0.77 (+0.68%)
30/09/2020

Khối lượng 2,703,510

Giá trị 119,198,910,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán 980

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AMDHOSEKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan163,504,8742,600 0(0%)2,570
2ASTHOSECửa hàng tổng hợp45,000,00050,600 0(0%)51,500
3BTTHOSECửa hàng tổng hợp13,500,00033,500 -1,500(-4.29%)34,600
4CCIHOSETrạm xăng có cửa hàng tiện lợi17,541,10514,000 -500(-3.45%)14,850
5CIAHNXCác cửa hàng hàng hóa khác19,709,90410,700 +200(+1.90%)10,600
6CMVHOSECửa hàng tổng hợp12,103,91213,200 0(0%)13,100
7COMHOSETrạm xăng có cửa hàng tiện lợi14,120,62847,000 +100(+0.21%)47,200
8CTCHNXCửa hàng sách, ấn bản và âm nhạc8,799,9263,600 0(0%)4,000
9CTFHOSECửa hàng phụ tùng xe hơi, phụ kiện và săm lốp45,539,96821,100 0(0%)21,300
10FRTHOSECửa hàng máy tính và phần mềm78,981,79224,000 +200(+0.84%)24,650
11HAXHOSEBán lẻ xe hơi36,610,12913,450 +300(+2.28%)13,150
12HTCHNXTrạm xăng có cửa hàng tiện lợi11,000,00028,500 0(0%)28,500
13MWGHOSECửa hàng máy tính và phần mềm452,679,757104,300 +800(+0.77%)101,200
14NAVHOSEKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan7,999,98023,000 0(0%)22,300
15PNCHOSECửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng10,799,3518,850 0(0%)9,470
16SFCHOSETrạm xăng có cửa hàng tiện lợi11,234,81924,100 +800(+3.43%)23,300
17SVCHOSEBán lẻ xe hơi33,300,46671,900 0(0%)66,100
18SVNHNXKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan21,000,0002,000 +100(+5.26%)2,100
19TMCHNXTrạm xăng có cửa hàng tiện lợi12,400,00014,300 +300(+2.14%)13,200
20TMXHNXKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan6,000,00012,000 0(0%)12,000
21VGCHOSEKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan448,350,00023,000 -400(-1.71%)23,400
22VTJHNXCửa hàng đồ dùng gia đình11,400,0004,100 -100(-2.38%)4,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.