VS-Sector: Công nghệ và thông tin

15.67

-0.20 (-1.28%)
18/09/2019

Khối lượng 2,271,452

Giá trị 108,846,511,600

KL NĐTNN Mua 1,360

KL NĐTNN Bán 200

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00014,700 0(0%)14,700
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,4749,900 0(0%)9,900
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00026,000 0(0%)26,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00050,100 0(0%)50,100
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác99,999,86638,000 -500(-1.30%)38,500
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20022,600 0(0%)21,800
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68016,200 -600(-3.57%)16,800
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0001,100 +100(+10%)900
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5848,400 0(0%)8,400
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00013,800 0(0%)13,800
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00015,200 +400(+2.70%)15,700
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6486,450 +100(+1.57%)6,490
13FPTHOSESản xuất phần mềm678,276,31256,800 -800(-1.39%)56,500
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29630,500 0(0%)33,700
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0588,000 0(0%)8,000
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00013,200 0(0%)13,200
17HSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,488,4406,400 0(0%)6,400
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,61011,800 +100(+0.85%)11,800
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01015,600 0(0%)15,600
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90027,400 0(0%)27,400
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8104,000 0(0%)4,000
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00030,000 0(0%)31,400
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00013,400 0(0%)13,400
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục10,000,00017,900 +200(+1.13%)17,700
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00012,000 0(0%)12,000
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,00010,300 0(0%)10,300
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53014,300 +1,300(+10%)14,100
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,0859,600 0(0%)9,600
29VIEHNXCác loại hình viễn thông khác1,561,24410,000 0(0%)10,000
30VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,1436,600 0(0%)7,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.