VS-Sector: Công nghệ và thông tin

12.92

+0.16 (+1.25%)
07/07/2020

Khối lượng 3,312,280

Giá trị 134,288,900,000

KL NĐTNN Mua 17,590

KL NĐTNN Bán 21,580

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00013,000 0(0%)14,000
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,47410,800 0(0%)10,800
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00033,000 0(0%)33,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00013,000 0(0%)13,000
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác99,999,86630,200 0(0%)31,150
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20015,000 0(0%)14,700
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68014,400 0(0%)14,400
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0005,200 0(0%)6,000
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5847,100 0(0%)7,100
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00015,900 0(0%)15,900
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00011,000 0(0%)11,300
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,928,2435,790 0(0%)5,830
13FPTHOSESản xuất phần mềm783,987,48647,450 0(0%)46,150
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29620,900 0(0%)21,100
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0588,800 0(0%)9,200
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00013,500 0(0%)13,500
17ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00019,750 0(0%)20,500
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác19,064,7989,200 0(0%)9,240
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01019,400 0(0%)19,400
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90037,700 0(0%)37,700
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8103,900 0(0%)4,000
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00025,000 0(0%)25,000
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00011,600 0(0%)11,600
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,271,80014,000 0(0%)13,800
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00010,500 0(0%)10,500
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0008,200 0(0%)8,200
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53011,600 0(0%)12,800
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,0858,000 0(0%)8,000
29VIEHNXCác loại hình viễn thông khác2,061,2446,100 0(0%)6,100
30VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14310,000 0(0%)9,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.