VS-Sector: Công nghệ và thông tin

40.21

-0.45 (-1.12%)
22/05/2019

Khối lượng 216,848

Giá trị 2,697,489,400

KL NĐTNN Mua 810

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00014,400 0(0%)15,700
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,4749,900 0(0%)9,900
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00051,000 0(0%)51,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00050,100 0(0%)50,100
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác72,055,21032,000 -800(-2.44%)29,500
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20016,600 0(0%)16,700
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68017,400 0(0%)17,400
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0001,400 +100(+7.69%)1,300
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,58410,300 +300(+3%)10,000
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00013,800 0(0%)13,800
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00013,000 0(0%)12,600
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6486,600 -20(-0.30%)6,900
13GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29636,900 0(0%)34,400
14HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0588,200 0(0%)8,200
15HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00010,700 0(0%)10,700
16HSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,488,4406,200 0(0%)6,200
17ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,61011,400 0(0%)11,500
18KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01016,000 0(0%)16,900
19LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90016,000 0(0%)16,000
20ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8104,500 -200(-4.26%)4,700
21QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00011,100 0(0%)11,100
22SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục10,000,00017,500 0(0%)16,800
23SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00011,000 0(0%)10,000
24SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0009,800 0(0%)10,000
25STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53016,500 +500(+3.13%)16,000
26TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,08510,600 0(0%)10,600
27VIEHNXCác loại hình viễn thông khác1,561,24410,000 0(0%)10,000
28VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,1436,900 +100(+1.47%)7,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.