VS-Sector: Công nghệ và thông tin

12.87

+0.01 (+0.06%)
07/04/2020

Khối lượng 2,727,512

Giá trị 118,006,960,000

KL NĐTNN Mua 13,380

KL NĐTNN Bán 2,980

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00012,300 +1,100(+9.82%)11,000
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,47410,800 0(0%)10,800
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00032,000 0(0%)32,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00021,600 0(0%)21,600
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác99,999,86626,900 +1,400(+5.49%)22,500
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20015,000 0(0%)15,700
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68014,200 -300(-2.07%)14,000
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0001,400 +100(+7.69%)1,000
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5847,000 0(0%)7,000
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00018,100 0(0%)18,100
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00011,100 +100(+0.91%)11,300
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6484,400 +60(+1.38%)4,160
13FPTHOSESản xuất phần mềm681,668,10247,300 -200(-0.42%)41,100
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29628,400 0(0%)28,400
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0587,900 0(0%)7,200
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00013,800 0(0%)13,900
17ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00012,900 -300(-2.27%)12,000
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,6107,900 +350(+4.64%)7,300
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01016,000 0(0%)15,800
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90031,200 0(0%)31,200
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8103,000 0(0%)2,900
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00027,000 -500(-1.82%)25,000
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00011,600 0(0%)11,600
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục10,000,00014,000 0(0%)14,000
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00010,100 -100(-0.98%)10,200
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0009,400 0(0%)9,400
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53014,100 -1,100(-7.24%)14,700
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,0857,200 0(0%)7,200
29VIEHNXCác loại hình viễn thông khác2,061,2446,100 0(0%)6,100
30VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14310,100 0(0%)9,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.