VS-Sector: Công nghệ và thông tin

15.46

+0.27 (+1.76%)
22/01/2020

Khối lượng 3,387,852

Giá trị 169,836,758,400

KL NĐTNN Mua 900

KL NĐTNN Bán 2,190

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00015,800 0(0%)15,800
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,4749,900 0(0%)9,900
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00039,000 0(0%)39,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00044,500 0(0%)44,500
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác99,999,86634,000 +400(+1.19%)34,600
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20021,500 0(0%)21,500
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68017,500 0(0%)17,500
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0001,000 0(0%)900
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5848,000 0(0%)8,000
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00018,000 0(0%)18,000
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00013,900 0(0%)14,000
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6486,720 -40(-0.59%)6,820
13FPTHOSESản xuất phần mềm678,276,31256,200 +700(+1.26%)58,000
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29627,700 0(0%)25,900
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,05810,000 0(0%)10,300
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00012,400 0(0%)12,400
17HSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,488,4406,400 0(0%)6,400
18ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00015,950 -1,200(-7%)17,250
19ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,6109,800 -100(-1.01%)9,400
20KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01013,500 0(0%)13,500
21LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90032,400 0(0%)32,400
22ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8103,500 0(0%)3,500
23PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00029,000 0(0%)30,700
24QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00013,400 0(0%)13,400
25SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục10,000,00015,900 +400(+2.58%)15,500
26SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00010,200 0(0%)10,200
27SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0009,500 +100(+1.06%)9,400
28STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53015,900 -700(-4.22%)15,400
29TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,0859,600 0(0%)9,600
30VIEHNXCác loại hình viễn thông khác1,561,2449,000 0(0%)9,000
31VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14310,200 +100(+0.99%)10,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.