VS-Sector: Công nghệ và thông tin

13.40

+0.02 (+0.15%)
22/07/2019

Khối lượng 1,111,190

Giá trị 49,616,610,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán 300

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00015,000 0(0%)15,600
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,4749,900 0(0%)9,900
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00028,000 0(0%)28,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00050,100 0(0%)50,100
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác72,055,21040,400 -600(-1.46%)38,400
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20017,000 0(0%)17,000
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68016,200 0(0%)16,200
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0001,100 0(0%)1,000
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5848,400 0(0%)8,400
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00013,800 0(0%)13,800
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00013,000 0(0%)12,900
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6486,800 -50(-0.73%)7,000
13FPTHOSESản xuất phần mềm678,276,31248,400 +200(+0.41%)47,300
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29635,400 -3,900(-9.92%)39,300
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0587,500 0(0%)7,500
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00013,200 0(0%)13,200
17HSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,488,4406,200 0(0%)6,200
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,61012,000 -400(-3.23%)11,950
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01017,100 +100(+0.59%)17,000
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90027,400 0(0%)27,400
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8104,400 -300(-6.38%)4,800
22QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00013,400 0(0%)12,200
23SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục10,000,00017,500 0(0%)17,700
24SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00012,600 0(0%)12,600
25SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0009,300 0(0%)9,500
26STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53017,000 0(0%)17,000
27TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,08510,600 0(0%)10,600
28VIEHNXCác loại hình viễn thông khác1,561,24410,000 0(0%)10,000
29VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,1437,200 0(0%)7,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.