VS-Sector: Công nghệ và thông tin

37.82

+0.35 (+0.93%)
22/03/2019

Khối lượng 316,066

Giá trị 3,450,905,200

KL NĐTNN Mua 3,450

KL NĐTNN Bán 11,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00015,300 0(0%)15,300
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,4749,900 0(0%)9,900
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00043,000 0(0%)43,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00050,100 0(0%)50,100
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác72,055,21029,300 +800(+2.81%)31,500
6CMTHOSECác loại hình viễn thông khác7,277,7809,350 +140(+1.52%)7,650
7DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20017,300 0(0%)17,300
8DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68016,800 0(0%)15,900
9DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0001,800 +100(+5.88%)1,700
10EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,58412,600 0(0%)12,600
11ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00015,100 +1,300(+9.42%)12,600
12EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00012,500 -200(-1.57%)12,900
13ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6486,680 -220(-3.19%)6,990
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29635,500 -500(-1.39%)39,400
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0589,100 0(0%)9,100
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00012,100 0(0%)11,000
17HSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,488,4406,200 0(0%)6,200
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,61012,000 -400(-3.23%)12,750
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01015,000 0(0%)15,000
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,9009,600 0(0%)9,600
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,960,3104,100 0(0%)4,200
22QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00012,400 +1,000(+8.77%)11,400
23SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục10,000,00017,000 0(0%)16,900
24SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00010,600 +100(+0.95%)10,200
25SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0009,500 0(0%)9,300
26STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53015,300 +100(+0.66%)15,000
27TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,08510,600 +900(+9.28%)9,700
28VIEHNXCác loại hình viễn thông khác1,561,24410,000 0(0%)10,000
29VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,1438,100 +200(+2.53%)8,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.