VS-Sector: Chứng khoán

13.01

+0.06 (+0.43%)
22/03/2019

Khối lượng 3,095,230

Giá trị 59,554,272,000

KL NĐTNN Mua 214,150

KL NĐTNN Bán 526,460

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9533,990 +30(+0.76%)3,790
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9008,890 -660(-6.91%)10,400
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0003,200 0(0%)3,100
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,600 0(0%)2,500
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa110,968,4959,900 -200(-1.98%)10,000
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,73712,800 0(0%)12,800
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6699,490 -110(-1.15%)9,840
8FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa109,313,41117,000 -100(-0.58%)17,450
9HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9802,500 -100(-3.85%)2,600
10HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa129,554,16829,150 +150(+0.52%)31,100
11IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,000,00010,900 +100(+0.93%)10,900
12MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,116,79816,600 0(0%)16,300
13ORSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa24,000,0003,400 +100(+3.03%)3,400
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3003,500 0(0%)3,500
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa105,395,67411,400 +100(+0.88%)11,900
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa509,170,29227,500 +200(+0.73%)29,200
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa24,287,34018,900 +250(+1.34%)19,500
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa63,502,37514,500 -50(-0.34%)14,600
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa162,999,89039,800 -500(-1.24%)40,500
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9067,900 +50(+0.64%)7,900
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3001,500 0(0%)1,400
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,964,5838,900 -100(-1.11%)9,100
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,41716,700 +200(+1.21%)18,050
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0003,000 0(0%)3,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.