VS-Sector: Chứng khoán

12.20

-0.25 (-2%)
22/11/2019

Khối lượng 4,045,362

Giá trị 75,040,800,900

KL NĐTNN Mua 183,950

KL NĐTNN Bán 437,390

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9534,000 -100(-2.44%)4,090
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9009,700 -10(-0.10%)9,790
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,000 +100(+5.26%)2,100
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,100 0(0%)2,200
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,064,9297,000 0(0%)7,100
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,73710,300 0(0%)10,400
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6317,850 -50(-0.63%)7,900
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4009,700 +200(+2.11%)9,400
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,243,52312,400 -350(-2.75%)11,300
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9801,900 0(0%)1,900
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,516,17324,000 -800(-3.23%)24,200
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0009,900 -400(-3.88%)10,000
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,116,38014,700 +600(+4.26%)14,100
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3002,400 +100(+4.35%)2,400
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,2018,000 -300(-3.61%)8,200
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa508,054,70020,100 -300(-1.47%)21,000
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa48,574,68012,700 0(0%)13,600
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa80,124,70012,150 0(0%)12,200
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,349,98633,400 -100(-0.30%)33,950
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9067,680 0(0%)7,500
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3001,100 0(0%)1,100
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa116,108,6385,900 0(0%)5,900
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,38214,000 0(0%)14,000
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0002,600 0(0%)2,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.