VS-Sector: Chứng khoán

8.72

+0.13 (+1.46%)
07/04/2020

Khối lượng 14,543,033

Giá trị 185,047,268,700

KL NĐTNN Mua 542,720

KL NĐTNN Bán 1,555,830

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9532,560 -10(-0.39%)2,200
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9008,600 +200(+2.38%)8,030
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,200 0(0%)1,900
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,200 -100(-4.35%)1,900
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,6898,300 -200(-2.35%)8,000
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,7378,900 -100(-1.11%)7,900
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6145,980 -40(-0.66%)5,300
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4009,000 0(0%)9,000
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,243,40510,300 -300(-2.83%)10,100
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9801,900 0(0%)1,900
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,350,17314,400 +850(+6.27%)11,150
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0007,900 +600(+8.22%)7,500
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,322,9969,700 -200(-2.02%)8,400
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3001,900 0(0%)2,000
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,2016,900 0(0%)5,700
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa518,054,61014,150 0(0%)11,600
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa48,574,68018,100 +800(+4.62%)16,650
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa80,124,70010,800 -150(-1.37%)11,250
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,283,98615,700 -150(-0.95%)14,200
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9066,300 0(0%)6,250
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,300700 +100(+16.67%)500
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa116,108,6384,900 -100(-2%)5,000
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,35711,300 -100(-0.88%)11,350
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0001,800 0(0%)1,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.