VS-Sector: Chứng khoán

11.25

+0.12 (+1.05%)
30/09/2020

Khối lượng 12,025,405

Giá trị 166,090,153,200

KL NĐTNN Mua 382,310

KL NĐTNN Bán 401,550

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9535,110 +30(+0.59%)4,810
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,90010,150 0(0%)10,400
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,600 0(0%)2,600
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,400 0(0%)2,400
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,6898,730 +70(+0.81%)8,350
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14512,200 +100(+0.83%)11,300
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6147,480 -20(-0.27%)7,550
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4006,500 0(0%)7,000
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa132,267,14713,450 -50(-0.37%)13,700
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9802,200 -100(-4.35%)2,200
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,041,84521,000 +250(+1.20%)20,700
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0006,200 +200(+3.33%)6,000
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,322,61710,300 +200(+1.98%)10,100
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3003,600 +100(+2.86%)3,700
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20112,000 +100(+0.84%)11,900
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa600,936,35316,950 +200(+1.19%)16,550
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa52,119,8838,200 -50(-0.61%)8,280
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa90,124,70010,800 0(0%)10,800
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa165,478,98628,800 +200(+0.70%)28,300
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9066,710 -90(-1.32%)6,870
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3001,100 0(0%)900
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa127,718,97511,900 +100(+0.85%)12,100
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,520,87613,500 0(0%)13,450
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0002,200 0(0%)2,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.