VS-Sector: Chứng khoán

81.29

+0.71 (+0.88%)
25/02/2021

Khối lượng 41,338,496

Giá trị 1,018,231,173,600

KL NĐTNN Mua 469,300

KL NĐTNN Bán 2,235,800

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,95311,350 0(0%)11,350
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9008,790 -90(-1.01%)8,950
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0007,300 +200(+2.82%)7,000
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5095,200 +100(+1.96%)5,000
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,68913,950 0(0%)13,850
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14521,800 +500(+2.35%)20,200
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,61415,100 -100(-0.66%)14,500
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,40011,400 +1,000(+9.62%)9,400
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa132,265,10316,800 +150(+0.90%)16,900
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9804,900 0(0%)4,800
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,041,84529,300 +100(+0.34%)29,050
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0008,200 0(0%)8,400
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,321,06922,600 +600(+2.73%)19,900
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3007,000 -100(-1.41%)6,400
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20127,100 +400(+1.50%)25,700
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa599,014,86233,450 0(0%)33,150
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa54,725,87311,850 +50(+0.42%)11,700
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa98,235,17419,400 +200(+1.04%)18,900
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa165,600,00054,000 0(0%)55,800
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,90612,550 +150(+1.21%)12,100
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3004,200 +100(+2.44%)4,400
22VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa127,718,97532,400 +2,100(+6.93%)27,900
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,517,73027,850 +50(+0.18%)27,600
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0004,800 0(0%)4,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.