VS-Sector: Chứng khoán

10.13

-0.04 (-0.36%)
07/07/2020

Khối lượng 9,856,236

Giá trị 143,735,920,000

KL NĐTNN Mua 234,390

KL NĐTNN Bán 539,840

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa212,000,0003,510 -90(-2.50%)3,610
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9009,200 +100(+1.10%)8,700
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,400 0(0%)2,400
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,700 +100(+3.85%)2,700
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,070,0788,300 +50(+0.61%)8,310
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,1459,700 0(0%)9,500
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,436,5767,380 0(0%)7,400
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4007,000 0(0%)7,100
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,244,05113,900 -800(-5.44%)15,000
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9802,000 0(0%)2,100
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,882,26319,300 -200(-1.03%)19,050
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0006,800 0(0%)6,900
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,322,71310,000 +200(+2.04%)9,900
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3002,100 0(0%)2,100
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20112,800 +100(+0.79%)12,700
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa602,945,61315,550 -50(-0.32%)15,300
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa48,574,6809,380 -170(-1.78%)8,650
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa90,124,70010,600 -50(-0.47%)10,450
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,400,00022,900 +50(+0.22%)21,900
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9066,100 0(0%)5,990
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,300800 0(0%)800
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa116,108,6387,200 0(0%)7,500
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa220,430,16913,150 -50(-0.38%)13,200
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0001,900 0(0%)1,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.