VS-Sector: Chứng khoán

12.60

0 (+0.02%)
22/05/2019

Khối lượng 4,781,561

Giá trị 87,124,514,300

KL NĐTNN Mua 746,300

KL NĐTNN Bán 928,830

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9533,710 0(0%)3,670
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9008,000 +120(+1.52%)8,000
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,900 0(0%)3,000
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,800 0(0%)2,700
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa110,968,4959,710 -40(-0.41%)9,700
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,73712,100 +100(+0.83%)12,300
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6319,560 +10(+0.10%)9,500
8FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa109,313,33814,500 -100(-0.68%)14,600
9HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9803,700 +200(+5.71%)3,900
10HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa129,464,16825,500 -50(-0.20%)27,050
11IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,000,0009,600 +200(+2.13%)9,900
12MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,116,67216,000 -100(-0.62%)16,100
13PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3002,900 +100(+3.57%)2,900
14SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20111,700 -200(-1.68%)12,100
15SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa509,170,28626,050 0(0%)25,550
16TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa24,287,34019,100 -150(-0.78%)18,650
17TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa63,502,37514,550 +400(+2.83%)14,300
18VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa162,949,87631,300 -300(-0.95%)30,850
19VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9067,730 -10(-0.13%)7,730
20VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3001,300 0(0%)1,300
21VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,964,5838,500 0(0%)8,400
22VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,40416,700 +100(+0.60%)16,400
23WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0003,000 0(0%)3,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.