VS-Sector: Chứng khoán

11.59

+0.10 (+0.83%)
22/01/2020

Khối lượng 2,879,455

Giá trị 49,564,807,500

KL NĐTNN Mua 452,200

KL NĐTNN Bán 463,590

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9533,400 0(0%)3,410
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,90010,550 +650(+6.57%)9,800
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0001,800 0(0%)1,700
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,700 +200(+8%)2,300
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,064,9298,230 +530(+6.88%)7,540
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,73710,100 +100(+1%)9,800
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6317,200 0(0%)7,230
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4008,600 -100(-1.15%)8,900
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,243,45312,350 +400(+3.35%)11,000
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9801,900 0(0%)2,200
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,516,17322,100 +150(+0.68%)21,850
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0009,000 +100(+1.12%)9,200
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,116,23214,100 -100(-0.70%)14,400
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3002,000 +100(+5.26%)2,000
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,2017,500 +100(+1.35%)7,600
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa518,054,67619,300 +50(+0.26%)19,100
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa48,574,68014,600 0(0%)15,400
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa80,124,70013,450 0(0%)13,600
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,349,98628,600 -300(-1.04%)28,500
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9067,490 +490(+7%)7,400
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,300900 +100(+12.50%)800
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa116,108,6385,700 -100(-1.72%)5,900
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,37014,850 +350(+2.41%)14,400
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0002,200 0(0%)2,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.