VS-Sector: Chứng khoán

13.58

-0.22 (-1.56%)
22/07/2019

Khối lượng 2,609,403

Giá trị 55,766,654,000

KL NĐTNN Mua 57,720

KL NĐTNN Bán 59,140

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9534,140 -10(-0.24%)4,200
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9009,000 0(0%)9,150
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,600 -100(-3.70%)2,800
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,400 0(0%)2,500
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,064,9297,810 -90(-1.14%)8,000
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,73711,100 0(0%)11,200
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6319,150 -130(-1.40%)9,290
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4009,100 0(0%)9,000
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,243,67813,650 -150(-1.09%)12,900
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9803,200 0(0%)3,400
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,589,67322,850 -700(-2.97%)23,250
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,000,00012,000 +1,000(+9.09%)11,800
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,116,67214,600 +200(+1.39%)14,600
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3003,000 0(0%)3,000
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,2019,800 -200(-2%)9,800
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa509,170,27425,200 -400(-1.56%)25,000
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa24,287,34018,800 +700(+3.87%)17,100
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa78,424,70012,200 +150(+1.24%)11,900
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa162,949,87633,600 -300(-0.88%)33,500
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9067,500 0(0%)7,500
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3001,400 0(0%)1,400
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa116,108,6387,000 0(0%)6,900
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,41515,000 -300(-1.96%)15,100
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0002,700 0(0%)2,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.