VS-Sector: Chứng khoán

165.72

+3.93 (+2.43%)
17/09/2021

Khối lượng 82,007,222

Giá trị 3,183,228,051,000

KL NĐTNN Mua 7,429,494

KL NĐTNN Bán 10,687,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,95317,100 +650(+3.95%)16,750
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa73,153,30624,800 -1,850(-6.94%)25,050
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,00018,900 +1,100(+6.18%)16,700
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5099,700 +100(+1.04%)9,500
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,68928,100 +900(+3.31%)27,200
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14533,800 +500(+1.50%)33,600
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,61429,600 +1,200(+4.23%)29,100
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa63,000,40035,700 0(0%)36,000
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa147,562,26662,500 +2,500(+4.17%)61,300
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,98011,700 +1,000(+9.35%)10,200
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,041,84553,700 +1,500(+2.87%)53,300
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,00012,500 +1,100(+9.65%)11,500
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa267,600,94335,200 +900(+2.62%)35,000
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,30012,900 +1,100(+9.32%)12,000
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20140,000 +1,400(+3.63%)40,000
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa873,206,81543,000 +500(+1.18%)43,600
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,715,46123,800 +1,300(+5.78%)23,800
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa98,235,17438,000 +1,100(+2.98%)36,400
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa333,000,00063,500 +700(+1.11%)63,600
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa105,104,66533,700 +1,700(+5.31%)32,400
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3007,800 +700(+9.86%)7,200
22VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa127,718,97519,450 +600(+3.18%)19,000
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa429,028,81354,300 +1,600(+3.04%)54,100
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,00012,000 +500(+4.35%)11,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.