VS-Sector: Chứng khoán

140.09

+1.49 (+1.07%)
28/11/2023

Khối lượng 129,610,957

Giá trị 2,835,511,178,800

KL NĐTNN Mua 2,942,600

KL NĐTNN Bán 4,881,300

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa215,391,26215,400 +250(+1.65%)15,900
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa153,621,9429,670 -30(-0.31%)10,000
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa83,000,0006,800 0(0%)7,200
4BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa202,277,46745,100 0(0%)46,100
5BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14524,800 +200(+0.81%)26,000
6CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa148,701,34927,000 +500(+1.89%)28,350
7EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,800,6188,400 0(0%)8,900
8FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa214,564,98741,950 +800(+1.94%)43,900
9HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9808,000 0(0%)8,200
10HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa457,211,94929,200 +500(+1.74%)30,300
11IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0009,500 0(0%)9,900
12MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa437,639,55221,400 +500(+2.39%)22,000
13ORSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa200,000,00016,400 +250(+1.55%)17,350
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3009,000 +200(+2.27%)9,200
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa813,156,74817,600 +200(+1.15%)18,400
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,499,138,66931,400 +400(+1.29%)32,900
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa112,097,0195,080 -20(-0.39%)5,280
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa151,314,67219,950 0(0%)20,750
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa437,500,00040,650 +150(+0.37%)43,600
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa210,000,00015,750 -100(-0.63%)16,000
21VFSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,000,00019,100 -200(-1.04%)20,000
22VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa45,133,3007,600 +100(+1.33%)7,900
23VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa669,444,72516,250 +150(+0.93%)17,200
24VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,217,844,00920,800 +200(+0.97%)21,900
25WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0006,400 0(0%)6,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.