VS-Sector: Chứng khoán

83.28

+5.29 (+6.79%)
02/12/2022

Khối lượng 161,504,680

Giá trị 2,183,142,498,600

KL NĐTNN Mua 12,286,910

KL NĐTNN Bán 744,050

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9538,680 +540(+6.63%)7,700
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa146,306,6125,580 +360(+6.90%)4,280
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa83,000,00011,500 +1,000(+9.52%)8,100
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5091,300 0(0%)1,300
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa187,300,66019,250 +1,250(+6.94%)17,350
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14518,000 +1,000(+5.88%)16,800
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa148,701,34912,000 +750(+6.67%)9,630
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa103,000,40013,000 -300(-2.26%)12,600
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa195,059,95119,750 +1,250(+6.76%)18,050
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9805,800 +100(+1.75%)5,600
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa457,211,94922,400 +1,450(+6.92%)21,250
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0005,600 +100(+1.82%)5,200
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa380,562,67714,600 +1,300(+9.77%)13,500
14ORSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa200,000,00010,000 +250(+2.56%)9,190
15PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3006,300 +200(+3.28%)5,200
16SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa813,156,7489,300 +800(+9.41%)8,500
17SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,489,138,66919,450 +1,250(+6.87%)18,250
18TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa112,097,0195,420 +350(+6.90%)4,260
19TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa107,075,12123,950 +450(+1.91%)23,900
20VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa435,499,90125,150 +1,600(+6.79%)22,300
21VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa210,000,0008,960 +570(+6.79%)7,810
22VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3005,100 +100(+2%)4,800
23VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa582,139,1898,550 +550(+6.88%)7,600
24VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,217,821,33113,900 +900(+6.92%)12,000
25WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0005,900 0(0%)5,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.