VS-Sector: Chứng khoán

94.21

-0.17 (-0.18%)
17/05/2021

Khối lượng 54,351,061

Giá trị 1,562,997,610,300

KL NĐTNN Mua 337,800

KL NĐTNN Bán 1,791,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,95310,900 -100(-0.91%)11,050
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9009,000 0(0%)8,950
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,00010,200 0(0%)10,300
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,50910,200 -100(-0.97%)10,000
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,68915,300 +200(+1.32%)15,000
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14521,400 -200(-0.93%)21,700
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,61415,400 -350(-2.22%)15,450
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,40020,000 0(0%)18,700
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa132,264,05422,650 +150(+0.67%)20,700
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9807,300 +200(+2.82%)7,000
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,041,84534,600 -800(-2.26%)32,600
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0009,600 +100(+1.05%)9,000
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,320,20221,600 +1,900(+9.64%)25,700
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3007,200 -100(-1.37%)7,500
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20130,200 +100(+0.33%)29,200
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa645,861,32135,450 +150(+0.42%)34,200
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa71,143,87213,800 -500(-3.50%)14,600
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa98,235,17419,800 -100(-0.50%)20,000
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa166,500,00073,000 -300(-0.41%)68,200
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,90614,900 -350(-2.30%)15,200
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3005,500 +500(+10%)5,500
22VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa127,718,97526,550 -1,450(-5.18%)29,400
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa214,514,67840,800 -200(-0.49%)40,500
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0007,500 -100(-1.32%)7,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.