VS-Sector: Chứng khoán

12.28

-0.08 (-0.68%)
18/09/2019

Khối lượng 3,731,149

Giá trị 72,385,913,900

KL NĐTNN Mua 112,540

KL NĐTNN Bán 136,810

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9534,540 -60(-1.30%)4,780
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,9009,150 -150(-1.61%)9,190
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,500 +100(+4.17%)2,400
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5091,800 +100(+5.88%)1,700
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,064,9297,050 0(0%)6,990
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,218,73710,600 -100(-0.93%)10,500
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6318,390 -10(-0.12%)9,400
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,40010,000 -500(-4.76%)10,100
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,243,58412,400 0(0%)12,400
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9802,200 -200(-8.33%)2,400
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,516,17323,400 -200(-0.85%)21,500
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,000,0009,200 +200(+2.22%)9,000
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa122,116,49514,900 -200(-1.32%)15,100
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3002,500 0(0%)2,400
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,2017,300 -100(-1.35%)6,700
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa508,054,74021,650 0(0%)20,850
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa24,287,34016,200 -300(-1.82%)17,300
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa80,124,70011,500 0(0%)11,400
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,349,98633,200 -250(-0.75%)32,300
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9067,970 -10(-0.13%)8,000
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3001,100 +100(+10%)1,000
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa116,108,6386,000 -200(-3.23%)6,200
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,565,39113,950 +50(+0.36%)14,000
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0001,700 +100(+6.25%)1,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.