VS-Sector: Chứng khoán

189.52

-1.28 (-0.67%)
14/01/2022

Khối lượng 34,280,732

Giá trị 1,445,025,422,100

KL NĐTNN Mua 722,900

KL NĐTNN Bán 1,517,740

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,95323,500 -150(-0.63%)24,000
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa73,153,30619,200 0(0%)19,700
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa83,000,00032,300 +700(+2.22%)36,000
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,50911,200 -1,200(-9.68%)16,800
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,68939,850 +1,550(+4.05%)39,700
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14538,000 -1,000(-2.56%)39,300
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,61444,500 +1,200(+2.77%)44,650
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa103,000,40039,100 -400(-1.01%)39,400
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa147,563,09152,800 -400(-0.75%)55,500
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,98013,600 -400(-2.86%)15,500
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa457,211,94941,700 -100(-0.24%)43,450
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,00015,200 -900(-5.59%)17,600
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa267,590,64137,100 -700(-1.85%)38,400
14ORSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa200,000,00023,800 -200(-0.83%)24,400
15PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,30016,800 -300(-1.75%)18,400
16SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa325,265,02747,500 -100(-0.21%)49,100
17SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa982,343,47348,700 -150(-0.31%)49,550
18TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa112,015,46123,600 -400(-1.67%)24,800
19TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa107,075,12145,550 -1,800(-3.80%)54,100
20VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa333,000,00062,100 -900(-1.43%)68,000
21VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa105,104,66534,500 -350(-1%)34,600
22VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,30015,800 -700(-4.24%)17,600
23VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa274,595,22930,750 +250(+0.82%)33,000
24VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa434,942,78272,000 -900(-1.23%)77,200
25WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,00015,700 +300(+1.95%)17,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.