VS-Sector: Bất động sản

51.51

+0.01 (+0.03%)
07/04/2020

Khối lượng 54,207,505

Giá trị 567,455,516,900

KL NĐTNN Mua 1,189,750

KL NĐTNN Bán 4,916,390

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGGHOSEPhát triển bất động sản75,000,00028,400 +200(+0.71%)26,300
2BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00039,400 +500(+1.29%)39,000
3BCEHOSEPhát triển bất động sản30,000,0006,700 0(0%)6,350
4BIIHNXCho thuê bất động sản57,680,000700 +100(+16.67%)600
5CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản47,499,8855,000 +320(+6.84%)3,930
6CDCHOSEPhát triển bất động sản15,706,40612,800 +800(+6.67%)13,000
7CEOHNXPhát triển bất động sản257,339,9856,700 0(0%)5,900
8CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9471,720 0(0%)1,740
9CKGHOSEPhát triển bất động sản50,000,0008,600 +450(+5.52%)7,790
10CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản79,999,89215,000 +50(+0.33%)15,000
11D11HNXPhát triển bất động sản6,551,96515,300 +1,300(+9.29%)15,000
12D2DHOSEPhát triển bất động sản21,309,96847,800 +200(+0.42%)41,800
13DIGHOSEPhát triển bất động sản314,943,60110,900 -150(-1.36%)10,350
14DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản60,424,9333,440 -40(-1.15%)3,050
15DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,8323,940 +150(+3.96%)3,460
16DXGHOSEPhát triển bất động sản518,796,2928,730 -160(-1.80%)7,750
17EVGHOSEPhát triển bất động sản60,000,0002,380 -110(-4.42%)2,240
18FDCHOSECho thuê bất động sản38,629,9889,370 0(0%)8,980
19FIRHOSEPhát triển bất động sản20,799,99727,500 0(0%)28,700
20FLCHOSEPhát triển bất động sản709,997,8072,950 -70(-2.32%)2,480
21HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản99,184,0902,570 +10(+0.39%)2,170
22HDCHOSEPhát triển bất động sản57,923,61116,300 0(0%)15,150
23HDGHOSEPhát triển bất động sản118,648,66220,100 +1,150(+6.07%)16,400
24HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00016,800 -400(-2.33%)17,700
25HPXHOSEPhát triển bất động sản229,995,50627,550 +350(+1.29%)28,700
26HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2741,120 +60(+5.66%)1,000
27HTTHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản20,000,0001,000 -30(-2.91%)1,030
28HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0006,170 -460(-6.94%)6,630
29HUTHNXPhát triển bất động sản268,631,9651,500 0(0%)1,300
30ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0005,900 -100(-1.67%)5,500
31IDVHNXCho thuê bất động sản16,704,05132,200 +400(+1.26%)31,000
32IJCHOSEPhát triển bất động sản137,097,3239,120 0(0%)8,030
33ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5751,980 0(0%)1,830
34ITCHOSEPhát triển bất động sản68,646,32812,700 +500(+4.10%)13,300
35KBCHOSECho thuê bất động sản469,760,18912,150 -250(-2.02%)11,100
36KDHHOSEPhát triển bất động sản544,429,10918,700 0(0%)18,500
37KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản103,750,00027,700 -800(-2.81%)27,500
38L14HNXPhát triển bất động sản18,481,73056,000 -700(-1.23%)49,500
39LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản239,822,4114,430 -330(-6.93%)4,150
40LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản49,997,1004,000 -170(-4.08%)3,900
41LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01012,650 +50(+0.40%)11,600
42NBBHOSEPhát triển bất động sản93,321,25618,550 +1,200(+6.92%)19,500
43NDNHNXPhát triển bất động sản47,932,39814,300 0(0%)13,300
44NHAHNXPhát triển bất động sản17,459,6499,900 +200(+2.06%)8,500
45NLGHOSEPhát triển bất động sản249,702,57520,500 +500(+2.50%)20,000
46NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản27,599,9327,600 +300(+4.11%)6,800
47NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95016,600 0(0%)15,100
48NVLHOSEPhát triển bất động sản969,540,79751,700 -300(-0.58%)51,900
49PDRHOSEPhát triển bất động sản327,657,97225,200 +250(+1%)24,900
50PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0803,880 +230(+6.30%)3,560
51PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8002,700 0(0%)2,700
52PVLHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản50,000,0001,400 0(0%)1,300
53PXIHOSEPhát triển bất động sản30,000,0002,200 0(0%)2,200
54QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,1415,790 -10(-0.17%)5,340
55RCLHNXPhát triển bất động sản12,598,93014,400 0(0%)13,800
56SCRHOSEPhát triển bất động sản366,356,3034,100 -200(-4.65%)3,590
57SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,0006,800 0(0%)7,500
58SGRHOSECho thuê bất động sản45,539,90715,400 0(0%)14,000
59SICHNXCho thuê bất động sản23,999,2649,200 0(0%)12,500
60SJCHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản6,934,782700 0(0%)800
61SJSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản113,897,48015,700 -650(-3.98%)14,700
62SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00026,900 +2,400(+9.80%)24,500
63SZCHOSECho thuê bất động sản100,000,00013,900 0(0%)12,600
64SZLHOSECho thuê bất động sản18,190,90030,900 -300(-0.96%)28,200
65TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,0007,080 +20(+0.28%)6,240
66TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản93,878,3846,630 -100(-1.49%)5,790
67TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản82,650,2775,500 0(0%)4,700
68TIPHOSECho thuê bất động sản26,003,14315,100 0(0%)13,800
69TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00030,000 0(0%)29,500
70TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản13,300,00062,500 +400(+0.64%)61,500
71VC3HNXPhát triển bất động sản61,015,64217,000 +100(+0.59%)15,500
72VC7HNXPhát triển bất động sản22,879,0325,300 -500(-8.62%)6,400
73VCRHNXPhát triển bất động sản36,000,0008,400 -100(-1.18%)7,100
74VHMHOSEPhát triển bất động sản3,289,513,91866,000 +4,300(+6.97%)55,000
75VICHOSEPhát triển bất động sản3,382,430,59097,300 0(0%)83,400
76VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8003,800 0(0%)3,500
77VPIHOSEPhát triển bất động sản160,000,00041,800 +500(+1.21%)41,000
78VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,0004,960 -80(-1.59%)4,330
79VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41022,300 +1,450(+6.95%)19,150
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.