VS-Sector: Bất động sản

61.87

+0.09 (+0.15%)
22/01/2020

Khối lượng 22,953,858

Giá trị 246,782,991,400

KL NĐTNN Mua 662,340

KL NĐTNN Bán 1,564,854

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGGHOSEPhát triển bất động sản75,000,00030,100 +300(+1.01%)29,850
2BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00048,000 0(0%)48,000
3BCEHOSEPhát triển bất động sản30,000,0006,950 0(0%)6,900
4BIIHNXCho thuê bất động sản57,680,000900 +100(+12.50%)800
5CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản47,499,8857,100 0(0%)7,230
6CDCHOSEPhát triển bất động sản15,706,40615,350 -1,150(-6.97%)17,000
7CEOHNXPhát triển bất động sản257,339,9859,100 0(0%)8,800
8CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9472,140 -90(-4.04%)1,960
9CKGHOSEPhát triển bất động sản 0(0%)
10CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản79,999,89224,100 +300(+1.26%)24,500
11D11HNXPhát triển bất động sản6,551,96519,000 +1,000(+5.56%)16,800
12D2DHOSEPhát triển bất động sản21,309,96864,000 -2,000(-3.03%)69,000
13DIGHOSEPhát triển bất động sản314,943,60113,000 -100(-0.76%)12,950
14DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản60,424,9333,400 +220(+6.92%)2,780
15DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,8325,740 +50(+0.88%)5,790
16DXGHOSEPhát triển bất động sản518,796,29213,050 +200(+1.56%)13,300
17EVGHOSEPhát triển bất động sản60,000,0002,540 -30(-1.17%)2,500
18FDCHOSECho thuê bất động sản38,629,98813,000 +700(+5.69%)12,450
19FIRHOSEPhát triển bất động sản20,799,99730,700 0(0%)31,900
20FLCHOSEPhát triển bất động sản709,997,8074,410 +160(+3.76%)4,110
21HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản99,184,0903,240 +80(+2.53%)3,050
22HDCHOSEPhát triển bất động sản57,923,61122,550 +300(+1.35%)22,500
23HDGHOSEPhát triển bất động sản118,648,66229,900 -100(-0.33%)30,600
24HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00017,000 +100(+0.59%)17,100
25HPXHOSEPhát triển bất động sản199,996,30526,500 +150(+0.57%)26,900
26HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2741,080 +10(+0.93%)1,030
27HTTHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản20,000,0001,070 +50(+4.90%)1,070
28HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0007,900 0(0%)7,900
29HUTHNXPhát triển bất động sản268,631,9652,300 +100(+4.55%)2,200
30ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0008,400 0(0%)8,400
31IDVHNXCho thuê bất động sản16,704,05140,000 0(0%)38,800
32IJCHOSEPhát triển bất động sản137,097,32314,250 +100(+0.71%)15,300
33ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5752,640 0(0%)2,650
34ITCHOSEPhát triển bất động sản68,646,32816,200 -300(-1.82%)17,000
35KBCHOSECho thuê bất động sản469,760,18915,300 +100(+0.66%)15,800
36KDHHOSEPhát triển bất động sản544,429,10925,900 +50(+0.19%)25,800
37KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản103,750,00029,200 +500(+1.74%)28,300
38L14HNXPhát triển bất động sản18,481,73059,000 +1,000(+1.72%)57,700
39LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản239,822,4118,000 +100(+1.27%)7,760
40LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản49,997,1007,290 -190(-2.54%)7,300
41LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01015,450 0(0%)16,000
42NBBHOSEPhát triển bất động sản93,321,25620,300 +50(+0.25%)20,250
43NDNHNXPhát triển bất động sản47,932,39816,800 +1,200(+7.69%)15,500
44NHAHNXPhát triển bất động sản17,459,6499,000 +400(+4.65%)7,100
45NLGHOSEPhát triển bất động sản249,702,57528,100 +100(+0.36%)27,050
46NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản27,599,9329,800 +500(+5.38%)9,500
47NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95023,200 +300(+1.31%)22,900
48NVLHOSEPhát triển bất động sản969,540,79756,000 0(0%)56,000
49PDRHOSEPhát triển bất động sản327,657,97226,500 +500(+1.92%)25,600
50PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0803,770 0(0%)3,700
51PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8002,800 0(0%)3,100
52PVLHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản50,000,0001,500 0(0%)1,500
53PXIHOSEPhát triển bất động sản30,000,0002,960 +60(+2.07%)2,950
54QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,1413,800 +80(+2.15%)3,750
55RCLHNXPhát triển bất động sản12,598,93014,700 0(0%)13,500
56SCRHOSEPhát triển bất động sản366,356,3035,300 +80(+1.53%)5,300
57SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,0008,100 0(0%)8,100
58SGRHOSECho thuê bất động sản45,539,90716,950 +950(+5.94%)15,800
59SICHNXCho thuê bất động sản23,999,26411,700 -200(-1.68%)9,800
60SJCHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản6,934,7821,200 0(0%)1,100
61SJSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản113,897,48017,400 +250(+1.46%)17,100
62SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00035,500 +500(+1.43%)34,900
63SZCHOSECho thuê bất động sản100,000,00016,050 +250(+1.58%)15,350
64SZLHOSECho thuê bất động sản18,190,90040,300 -100(-0.25%)39,800
65TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,0008,400 +50(+0.60%)8,570
66TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản93,878,38410,350 0(0%)10,250
67TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản82,650,2776,400 +100(+1.59%)6,500
68TIPHOSECho thuê bất động sản26,003,14318,100 0(0%)18,250
69TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00031,000 0(0%)31,000
70TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản13,300,00065,000 0(0%)64,300
71VC3HNXPhát triển bất động sản32,636,18117,000 +200(+1.19%)16,800
72VC7HNXPhát triển bất động sản22,879,0327,400 +500(+7.25%)7,000
73VCRHNXPhát triển bất động sản36,000,0008,700 +700(+8.75%)9,100
74VHMHOSEPhát triển bất động sản3,289,513,91889,400 +1,900(+2.17%)86,100
75VICHOSEPhát triển bất động sản3,382,430,590114,900 0(0%)115,000
76VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8004,050 +30(+0.75%)3,950
77VPIHOSEPhát triển bất động sản160,000,00042,250 -300(-0.71%)42,350
78VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,0006,630 +430(+6.94%)7,690
79VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41032,600 0(0%)32,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.