VS-Sector: Tài chính khác

25.41

-0.05 (-0.18%)
22/03/2019

Khối lượng 2,373,043

Giá trị 12,898,875,600

KL NĐTNN Mua 30,300

KL NĐTNN Bán 3,140

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APIHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác35,400,00022,900 +300(+1.33%)23,500
2BCGHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác108,005,7605,510 +10(+0.18%)5,500
3FITHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác254,730,2473,200 -150(-4.48%)3,430
4OGCHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác299,999,9995,240 +50(+0.96%)5,370
5TVCHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác40,016,60713,100 +100(+0.77%)13,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.