VS-Sector: Tài chính khác

23.54

-0.58 (-2.40%)
22/05/2019

Khối lượng 2,038,760

Giá trị 12,038,340,000

KL NĐTNN Mua 300

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APIHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác35,400,00020,400 -1,500(-6.85%)23,700
2BCGHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác108,005,7606,050 +50(+0.83%)6,010
3FITHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác254,730,2473,070 -10(-0.32%)3,090
4OGCHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác299,999,9994,310 -190(-4.22%)4,450
5TVCHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác40,016,60713,700 +200(+1.48%)12,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.