VS-Sector: Tài chính khác

27.35

-0.11 (-0.39%)
08/07/2020

Khối lượng 179,530

Giá trị 1,784,990,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APIHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác35,400,0008,900 -300(-3.26%)9,500
2FITHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác254,730,2479,400 0(0%)9,440
3OGCHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác299,999,9993,360 -20(-0.59%)3,360
4TVCHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác40,016,60710,000 0(0%)10,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.