VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

276.45

-0.75 (-0.27%)
07/06/2023

Khối lượng 3,686,105

Giá trị 24,860,263,000

KL NĐTNN Mua 36,600

KL NĐTNN Bán 4,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý83,150,6612,540 +100(+4.10%)2,460
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00024,000 0(0%)25,100
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng60,867,2418,550 -40(-0.47%)9,140
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0008,100 0(0%)8,100
5SDAHNXDịch vụ việc làm26,205,9909,700 +100(+1.04%)9,600
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,6487,200 0(0%)8,000
7TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng67,526,16530,950 -300(-0.96%)30,350
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng9,517,28914,500 -700(-4.61%)15,200
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng19,781,49312,600 0(0%)12,600
10VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00024,200 +700(+2.98%)19,000
11VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,997,99847,600 0(0%)49,000
12VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56046,000 +1,000(+2.22%)45,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.