VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

372.91

-0.86 (-0.23%)
22/01/2021

Khối lượng 268,500

Giá trị 7,605,230,000

KL NĐTNN Mua 2,800

KL NĐTNN Bán 17,500

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý81,589,73520,900 +50(+0.24%)21,700
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00010,400 -1,100(-9.57%)14,100
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng18,017,89612,850 -500(-3.75%)16,900
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0006,100 +500(+8.93%)5,600
5SDAHNXDịch vụ việc làm26,205,9905,000 +200(+4.17%)5,000
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64811,600 0(0%)11,600
7TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng36,014,95255,800 0(0%)56,900
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06623,400 -600(-2.50%)25,200
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22214,900 0(0%)14,000
10VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9532,400 0(0%)2,400
11VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00019,500 0(0%)17,800
12VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00013,700 0(0%)13,700
13VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56034,500 0(0%)34,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.