VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

33.26

+0.29 (+0.88%)
25/09/2020

Khối lượng 12,660

Giá trị 111,834,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý81,589,73521,700 0(0%)21,900
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0008,900 0(0%)8,500
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng18,017,89613,200 -800(-5.71%)14,800
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0004,900 0(0%)4,200
5SDAHNXDịch vụ việc làm26,205,9904,900 +300(+6.52%)4,700
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64813,300 0(0%)13,300
7TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng36,014,95248,300 +100(+0.21%)48,250
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06627,800 0(0%)30,500
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22212,700 +100(+0.79%)12,500
10VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9532,400 0(0%)2,400
11VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00016,500 0(0%)16,500
12VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00012,000 0(0%)12,000
13VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56037,000 0(0%)37,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.