VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

24.24

-0.17 (-0.68%)
22/07/2019

Khối lượng 32,000

Giá trị 283,330,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán 100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý68,880,00021,300 -150(-0.70%)21,700
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0005,900 0(0%)5,900
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng18,017,89629,900 +900(+3.10%)29,000
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00010,500 +100(+0.96%)10,500
5PVEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng25,000,0002,300 0(0%)2,400
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64816,500 0(0%)16,500
7TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng14,775,667144,000 +5,700(+4.12%)134,700
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06632,700 0(0%)32,100
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22216,500 -400(-2.37%)17,100
10VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9532,000 0(0%)2,000
11VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00026,400 0(0%)22,700
12VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00013,900 -1,500(-9.74%)21,000
13VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56036,900 0(0%)38,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.