VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

55.78

0 (0%)
22/03/2019

Khối lượng 35,897

Giá trị 1,003,604,600

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý68,880,00024,900 0(0%)23,700
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0008,000 0(0%)7,300
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng17,160,00029,900 -400(-1.32%)30,150
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00010,400 0(0%)10,400
5PVEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng25,000,0004,000 0(0%)4,000
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64815,000 0(0%)15,000
7TV2HNXDịch vụ tư vấn xây dựng12,313,159127,700 0(0%)130,000
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06639,700 0(0%)38,000
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22217,000 0(0%)17,300
10VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9532,200 0(0%)2,200
11VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00023,400 0(0%)25,800
12VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00013,000 0(0%)13,600
13VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56042,500 0(0%)41,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.