VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

62.49

+0.28 (+0.45%)
22/05/2019

Khối lượng 47,660

Giá trị 5,130,573,100

KL NĐTNN Mua 500

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý68,880,00024,500 0(0%)23,800
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0007,900 0(0%)7,900
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng17,160,00032,000 +400(+1.27%)29,000
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00010,400 0(0%)10,400
5PVEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng25,000,0003,300 0(0%)3,500
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64811,700 0(0%)11,700
7TV2HNXDịch vụ tư vấn xây dựng12,313,159157,000 +2,000(+1.29%)156,000
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06640,400 -100(-0.25%)37,700
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22218,100 +300(+1.69%)17,000
10VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9532,000 -100(-4.76%)2,200
11VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00026,400 0(0%)26,400
12VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00021,000 0(0%)21,000
13VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56039,900 -1,300(-3.16%)41,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.