VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

300.91

+2.94 (+0.99%)
01/12/2023

Khối lượng 903,900

Giá trị 20,175,540,000

KL NĐTNN Mua 5,000

KL NĐTNN Bán 25,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00019,000 0(0%)19,000
2KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng60,867,2415,050 -40(-0.79%)5,130
3PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00011,500 -1,000(-8%)12,500
4SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,6489,300 0(0%)9,300
5TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng67,526,16540,100 +600(+1.52%)36,850
6TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng9,517,28911,500 +300(+2.68%)11,700
7TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng19,781,49313,500 +100(+0.75%)13,500
8VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56050,000 0(0%)50,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.