VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

31.90

+0.17 (+0.52%)
08/07/2020

Khối lượng 49,040

Giá trị 339,106,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý81,589,73523,900 0(0%)23,950
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0009,900 0(0%)9,700
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng18,017,89615,500 0(0%)16,850
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0006,500 0(0%)6,500
5SDAHNXDịch vụ việc làm26,205,9903,800 0(0%)3,200
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64816,200 0(0%)16,200
7TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng24,010,11875,300 0(0%)76,400
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06631,000 0(0%)30,800
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22211,500 0(0%)11,500
10VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9532,000 0(0%)2,000
11VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00017,100 0(0%)18,700
12VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00014,700 0(0%)14,000
13VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56033,300 0(0%)32,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.