VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

403.09

+4.59 (+1.15%)
18/08/2022

Khối lượng 513,103

Giá trị 12,852,484,300

KL NĐTNN Mua 3,000

KL NĐTNN Bán 24,200

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý83,150,66119,500 +100(+0.52%)19,350
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00018,000 +100(+0.56%)17,200
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng60,867,24114,350 +900(+6.69%)11,050
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00015,400 0(0%)15,400
5SDAHNXDịch vụ việc làm26,205,99015,100 -600(-3.82%)16,800
6SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,6488,800 0(0%)8,800
7TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng45,018,14144,400 -250(-0.56%)42,300
8TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06623,000 -400(-1.71%)23,500
9TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng17,662,34618,500 +100(+0.54%)18,500
10VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00017,500 0(0%)16,300
11VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,997,99877,000 +7,000(+10%)71,000
12VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56039,000 0(0%)36,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.