VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

18.84

+0.10 (+0.51%)
22/01/2020

Khối lượng 4,400

Giá trị 56,390,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IBCHOSEDịch vụ tư vấn quản lý81,589,73520,450 +50(+0.25%)20,400
2INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0007,700 0(0%)7,700
3KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng18,017,89624,600 +1,600(+6.96%)19,500
4PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,0008,200 0(0%)8,200
5PVEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng25,000,0002,600 0(0%)2,600
6SDAHNXDịch vụ việc làm26,205,9903,700 0(0%)3,700
7SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,64816,500 0(0%)16,500
8TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng24,010,11879,000 +500(+0.64%)79,000
9TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng8,276,06629,000 0(0%)29,000
10TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng15,770,22213,900 +400(+2.96%)13,400
11VATHNXDịch vụ tư vấn xây dựng4,544,9531,600 0(0%)1,600
12VCMHNXDịch vụ việc làm3,000,00054,000 0(0%)54,000
13VLAHNXDịch vụ lập trình máy tính1,080,00013,300 0(0%)14,600
14VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56037,500 0(0%)35,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.