VS-Sector: Thiết bị điện

289.54

+2.61 (+0.91%)
22/01/2021

Khối lượng 3,960,133

Giá trị 45,667,139,500

KL NĐTNN Mua 43,000

KL NĐTNN Bán 6,500

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43074,000 -1,600(-2.12%)73,900
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,2009,200 0(0%)9,500
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06618,400 -350(-1.87%)19,300
4EMCHOSESản xuất thiết bị điện15,297,33315,700 0(0%)16,850
5GEXHOSESản xuất thiết bị điện481,969,05022,350 -450(-1.97%)23,850
6KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0005,300 0(0%)4,700
7MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng68,095,2007,700 -400(-4.94%)8,700
8PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70729,000 +50(+0.17%)28,950
9PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91130,200 +200(+0.67%)30,300
10POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00615,000 +200(+1.35%)15,500
11RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng11,500,000159,000 +1,500(+0.95%)153,300
12SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác256,504,54013,300 +850(+6.83%)12,550
13TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4808,800 0(0%)8,800
14TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58216,150 0(0%)15,550
15VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52013,400 +400(+3.08%)13,200
16VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,0009,400 0(0%)9,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.