VS-Sector: Thiết bị điện

45.05

+0.47 (+1.04%)
03/04/2020

Khối lượng 346,760

Giá trị 5,470,500,000

KL NĐTNN Mua 1,050

KL NĐTNN Bán 90,550

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43058,300 0(0%)58,000
2DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06616,750 +1,050(+6.69%)16,150
3MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng43,095,2006,200 +500(+8.77%)5,400
4PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70717,500 +800(+4.79%)18,000
5POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00615,000 +200(+1.35%)15,000
6RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng11,500,00067,000 +1,300(+1.98%)64,300
7SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác256,504,5408,990 -10(-0.11%)9,030
8TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4807,000 0(0%)7,000
9TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58211,750 +50(+0.43%)11,450
10VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52011,500 +450(+4.07%)10,650
11VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,00010,500 0(0%)10,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.