VS-Sector: Thiết bị điện

45.77

-0.02 (-0.05%)
18/09/2019

Khối lượng 286,920

Giá trị 6,098,751,000

KL NĐTNN Mua 520,000

KL NĐTNN Bán 611,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,600,00052,300 0(0%)52,300
2DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06617,950 -150(-0.83%)18,200
3MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng41,840,00021,500 -700(-3.15%)16,800
4PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70728,000 0(0%)26,600
5POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00615,900 0(0%)15,000
6RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng11,500,00079,000 +2,200(+2.86%)74,500
7SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác249,036,2637,920 -80(-1%)7,780
8TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4807,000 0(0%)7,000
9TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58213,350 0(0%)13,350
10VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52014,200 -600(-4.05%)14,850
11VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,00010,000 0(0%)10,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.