VS-Sector: Thiết bị điện

47.69

+0.01 (+0.01%)
17/01/2020

Khối lượng 118,620

Giá trị 1,338,000,000

KL NĐTNN Mua 1,100

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43056,100 +100(+0.18%)55,200
2DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06615,700 -50(-0.32%)16,000
3MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng41,840,00014,900 -100(-0.67%)15,500
4PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70724,850 +350(+1.43%)24,800
5POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00615,900 0(0%)15,900
6RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng11,500,00073,500 0(0%)74,000
7SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác256,504,5409,550 -30(-0.31%)8,930
8TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4807,000 0(0%)7,000
9TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58213,650 -250(-1.80%)14,200
10VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52013,600 -400(-2.86%)14,600
11VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,00010,500 0(0%)10,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.