VS-Sector: Thiết bị điện

50.04

+2.89 (+6.12%)
08/07/2020

Khối lượng 2,104

Giá trị 27,341,600

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43066,100 0(0%)66,000
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,2009,700 0(0%)9,700
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06616,200 0(0%)16,300
4EMCHOSESản xuất thiết bị điện15,297,33314,300 0(0%)14,300
5GEXHOSESản xuất thiết bị điện469,969,05017,400 +50(+0.29%)17,100
6KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0004,800 0(0%)4,800
7MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng43,095,2005,000 -100(-1.96%)5,300
8PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70721,100 0(0%)20,650
9PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91126,000 0(0%)26,000
10POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00613,400 -1,400(-9.46%)14,800
11RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng11,500,00075,000 0(0%)74,900
12SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác256,504,54010,000 -100(-0.99%)9,500
13TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4807,100 0(0%)7,100
14TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58215,400 0(0%)14,500
15VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52010,000 0(0%)10,000
16VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,0009,500 0(0%)9,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.