VS-Sector: Thiết bị điện

258.21

+0.95 (+0.37%)
02/08/2021

Khối lượng 1,108,395

Giá trị 14,553,396,200

KL NĐTNN Mua 6,800

KL NĐTNN Bán 700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43057,000 -1,000(-1.72%)56,200
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,20010,300 0(0%)10,200
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06619,550 +850(+4.55%)18,700
4EMCHOSESản xuất thiết bị điện15,297,33317,000 0(0%)17,000
5GEXHOSESản xuất thiết bị điện781,190,40022,800 +100(+0.44%)22,100
6KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0003,100 -300(-8.82%)3,500
7MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng70,249,9606,400 +400(+6.67%)5,900
8PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70739,400 +500(+1.29%)39,000
9PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91135,500 -500(-1.39%)36,000
10POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00614,000 0(0%)14,000
11RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng12,075,000170,000 -3,000(-1.73%)171,300
12SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác349,997,1909,400 +50(+0.53%)9,140
13TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4809,000 0(0%)9,000
14TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58215,500 +100(+0.65%)15,500
15VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52011,400 0(0%)11,400
16VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,0008,500 0(0%)10,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.