VS-Sector: Thiết bị điện

321.66

+3.48 (+1.09%)
15/10/2021

Khối lượng 4,424,965

Giá trị 58,315,304,800

KL NĐTNN Mua 7,600

KL NĐTNN Bán 48,900

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43061,000 +400(+0.66%)61,800
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,20013,000 +500(+4%)11,200
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06623,500 +50(+0.21%)23,750
4EMCHOSESản xuất thiết bị điện15,297,33318,300 0(0%)18,300
5GEXHOSESản xuất thiết bị điện781,190,40024,500 +350(+1.45%)24,150
6KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0004,500 0(0%)4,400
7MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng72,355,27810,500 -200(-1.87%)10,200
8PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70740,550 -750(-1.82%)41,050
9PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91139,400 0(0%)42,200
10POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00615,800 +400(+2.60%)16,000
11RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng12,075,000210,000 +3,100(+1.50%)211,800
12SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác349,997,19014,550 +450(+3.19%)13,650
13TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,48012,500 0(0%)12,500
14TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58220,150 -200(-0.98%)20,000
15VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52011,950 +50(+0.42%)12,300
16VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,0009,900 0(0%)9,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.