VS-Sector: Thiết bị điện

234.17

-3.78 (-1.59%)
07/12/2023

Khối lượng 44,219,386

Giá trị 994,983,381,500

KL NĐTNN Mua 258,200

KL NĐTNN Bán 1,116,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43066,800 -100(-0.15%)66,500
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,20012,100 0(0%)11,000
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06615,550 -50(-0.32%)15,250
4GEXHOSESản xuất thiết bị điện851,495,79323,400 -550(-2.30%)21,800
5KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0003,700 -100(-2.63%)4,100
6MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng120,218,5404,300 -100(-2.27%)4,100
7PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70725,000 -50(-0.20%)25,000
8PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91155,000 +1,900(+3.58%)53,100
9POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00617,800 0(0%)17,500
10RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng23,547,419105,900 -1,000(-0.94%)108,000
11SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác379,960,9716,610 -90(-1.34%)6,420
12TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,48044,000 -1,100(-2.44%)45,000
13TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58210,450 +350(+3.47%)10,400
14VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,5209,830 +30(+0.31%)9,650
15VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,899,98910,900 +900(+9%)7,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.