VS-Sector: Vận tải - kho bãi

506.76

+1.21 (+0.24%)
05/08/2022

Khối lượng 16,791,119

Giá trị 473,827,770,200

KL NĐTNN Mua 1,190,100

KL NĐTNN Bán 917,800

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ASGHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không75,653,89127,700 0(0%)28,500
2BSCHNXLưu trữ và kho bãi 0(0%)13,000
3CAGHNXSắp xếp vận tải hàng hóa 0(0%)11,900
4CCRHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)16,300
5CDNHNXSắp xếp vận tải hàng hóa 0(0%)26,100
6CLLHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy34,000,00029,250 0(0%)29,000
7DL1HNXVận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ khác 0(0%)6,500
8DS3HNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)5,200
9DVPHOSESắp xếp vận tải hàng hóa40,000,00052,900 0(0%)53,400
10DXPHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)14,000
11GICHNXCác hoạt động hỗ trợ vận tải khác 0(0%)15,600
12GMDHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy301,377,95751,900 0(0%)52,000
13GSPHOSEVận tải đường thủy nội địa55,799,44510,900 0(0%)10,800
14HAHHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy68,295,81768,500 0(0%)67,800
15HCTHNXVận tải đường bộ 0(0%)17,000
16HHGHNXVận tải đường bộ 0(0%)3,300
17HMHHNXSắp xếp vận tải hàng hóa 0(0%)17,000
18HTVHOSEVận tải đường thủy nội địa13,104,00013,200 0(0%)12,950
19HVNHOSEVận tải hàng không đã được xếp lịch2,214,394,17417,800 0(0%)16,950
20ILBHOSELưu trữ và kho bãi24,502,24534,800 0(0%)34,500
21MACHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)9,500
22MASHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không 0(0%)38,000
23MHCHOSEVận tải đường thủy nội địa41,406,8446,660 0(0%)6,700
24NAPHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)12,200
25NCTHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không26,165,73291,500 0(0%)91,900
26PDNHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy18,521,954111,200 0(0%)104,000
27PGTHNXDịch vụ taxi 0(0%)6,000
28PHPHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)17,900
29PJCHNXVận tải đường bộ chuyên biệt 0(0%)23,000
30PJTHOSEVận tải đường biển, ven biển, hồ lớn23,040,71710,550 0(0%)10,950
31PRCHNXVận tải đường bộ 0(0%)16,600
32PTSHNXVận tải đường thủy nội địa 0(0%)12,000
33PVTHOSEVận tải đường biển, ven biển, hồ lớn323,651,24621,000 0(0%)19,800
34SCSHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không50,745,70087,500 0(0%)161,000
35SFIHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy14,023,05767,800 0(0%)67,200
36SGNHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không33,533,59171,500 0(0%)72,100
37SKGHOSEVận tải đường thủy nội địa63,331,73519,750 0(0%)18,000
38STGHOSELưu trữ và kho bãi98,253,35727,200 0(0%)28,850
39TCLHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy30,158,43639,000 0(0%)38,300
40TCOHOSESắp xếp vận tải hàng hóa18,711,00011,200 0(0%)10,700
41TCTHOSEVận chuyển du lịch khác12,788,00038,800 0(0%)38,650
42TJCHNXVận tải đường biển, ven biển, hồ lớn 0(0%)18,700
43TMSHOSESắp xếp vận tải hàng hóa105,859,92975,000 0(0%)75,300
44TOTHNXSắp xếp vận tải hàng hóa 0(0%)12,000
45TTZHNXVận tải đường bộ 0(0%)3,400
46VGPHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)27,500
47VIPHOSEVận tải đường thủy nội địa68,470,9416,760 0(0%)6,450
48VJCHOSEVận tải hàng không đã được xếp lịch541,611,334126,500 0(0%)127,500
49VMSHNXCác hoạt động hỗ trợ vận tải khác 0(0%)12,700
50VNFHNXSắp xếp vận tải hàng hóa 0(0%)19,300
51VNLHOSESắp xếp vận tải hàng hóa9,427,00022,800 0(0%)22,250
52VNSHOSEDịch vụ taxi67,859,19216,750 0(0%)15,600
53VNTHNXSắp xếp vận tải hàng hóa 0(0%)73,500
54VOSHOSEVận tải đường biển, ven biển, hồ lớn140,000,00018,150 0(0%)17,100
55VSAHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy 0(0%)28,800
56VSCHOSEHoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy121,269,39737,800 0(0%)37,500
57VSMHNXVận tải đường bộ 0(0%)25,000
58VTOHOSEVận tải đường biển, ven biển, hồ lớn79,866,6668,460 0(0%)7,750
59WCSHNXHoạt động hỗ trợ vận tải đường bộ 0(0%)168,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.