VS-Sector: Vật liệu xây dựng

790.56

-4.86 (-0.61%)
18/08/2022

Khối lượng 41,586,684

Giá trị 949,241,985,000

KL NĐTNN Mua 699,900

KL NĐTNN Bán 1,407,900

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACCHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông104,999,99317,900 +500(+2.87%)18,250
2BCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,209,81216,100 -300(-1.83%)16,000
3BTSHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,559,8588,600 -300(-3.37%)8,700
4CLHHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông12,000,00035,000 +800(+2.34%)35,100
5CRCHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt30,000,0007,100 -240(-3.27%)7,570
6CVTHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt36,690,88745,850 +650(+1.44%)43,900
7DTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,0009,000 +100(+1.12%)7,900
8DTLHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua60,630,98426,000 0(0%)25,700
9FCMHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông45,099,9695,850 -80(-1.35%)5,860
10GABHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt14,903,987196,400 0(0%)196,400
11GKMHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt23,813,90042,400 -500(-1.17%)43,100
12GMHHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt16,500,00017,900 -50(-0.28%)17,800
13GMXHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt9,034,45118,200 0(0%)17,700
14HCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,518,54710,900 0(0%)11,400
15HOMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông71,997,7317,700 -100(-1.28%)7,500
16HPGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,814,785,70024,150 -150(-0.62%)23,950
17HSGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua498,382,69621,100 -50(-0.24%)21,700
18HT1HOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông381,589,91116,400 -300(-1.80%)16,650
19HVXHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,525,2504,670 -20(-0.43%)4,720
20KKCHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,199,81614,600 0(0%)14,600
21LBMHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt20,000,00046,000 -400(-0.86%)48,000
22MCCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt4,986,12410,200 0(0%)10,200
23NHCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt3,041,54235,000 0(0%)35,500
24NKGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua263,277,80621,800 +50(+0.23%)21,750
25NSHHNXSản xuất và chế biến nhôm20,693,4376,700 +100(+1.52%)7,100
26PDBHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông8,909,98116,000 +200(+1.27%)16,500
27POMHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua278,543,5467,670 +60(+0.79%)7,850
28TBXHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông1,510,28022,300 0(0%)22,300
29TCRHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt45,425,1424,800 -50(-1.03%)4,890
30TEGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông65,591,7729,390 -110(-1.16%)9,500
31THGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông19,963,89355,000 0(0%)55,500
32TKUHNXSản xuất và chế biến nhôm38,745,38417,800 +200(+1.14%)19,200
33TTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,940,52814,900 -100(-0.67%)12,800
34TXMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông7,000,0005,400 +200(+3.85%)5,400
35VCAHOSESản xuất sắt, thép và hợp kim fero15,187,32214,700 0(0%)14,600
36VCSHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt160,000,00079,300 -1,500(-1.86%)77,200
37VGSHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua48,427,92117,900 -200(-1.10%)18,400
38VHLHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt25,000,00022,000 +500(+2.33%)21,100
39VITHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt49,999,66417,500 +400(+2.34%)19,000
40YBMHOSESản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác14,299,8808,090 -120(-1.46%)8,780
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.