VS-Sector: Vật liệu xây dựng

728.66

+23.56 (+3.34%)
07/06/2023

Khối lượng 104,811,448

Giá trị 2,060,960,349,100

KL NĐTNN Mua 3,224,690

KL NĐTNN Bán 1,772,679

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACCHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông104,999,99313,850 +50(+0.36%)14,500
2BCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,209,81213,300 +100(+0.76%)13,200
3BTSHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,559,8586,500 +200(+3.17%)6,500
4CLHHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông12,000,00027,600 -200(-0.72%)27,500
5CRCHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt30,000,0006,050 +30(+0.50%)5,830
6CVTHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt36,690,88737,050 -1,000(-2.63%)37,050
7DTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,0006,100 +500(+8.93%)5,300
8DTLHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua60,630,98434,200 +200(+0.59%)33,500
9FCMHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông45,099,9694,730 -10(-0.21%)4,770
10GABHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt14,903,987196,400 0(0%)196,400
11GKMHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt26,195,24039,100 -100(-0.26%)38,300
12GMHHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt16,500,0009,840 +50(+0.51%)9,480
13GMXHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt9,034,45121,100 0(0%)21,000
14HCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,518,54711,800 -200(-1.67%)12,000
15HOMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông71,997,7315,100 0(0%)5,200
16HPGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,814,785,70022,600 +850(+3.91%)21,400
17HSGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua598,054,98616,750 +650(+4.04%)15,200
18HT1HOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông381,589,91115,600 +550(+3.65%)15,000
19HVXHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,525,2503,280 +90(+2.82%)3,240
20KKCHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,199,8166,100 +100(+1.67%)5,800
21LBMHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt20,000,00045,000 +600(+1.35%)43,700
22MCCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt4,986,1249,100 0(0%)9,100
23NHCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt3,041,54230,000 0(0%)30,900
24NKGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua263,277,80616,700 +300(+1.83%)15,350
25NSHHNXSản xuất và chế biến nhôm20,693,4376,100 0(0%)5,500
26PDBHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông8,909,98110,700 -200(-1.83%)10,300
27POMHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua278,543,5466,600 +430(+6.97%)5,190
28TBXHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông1,510,28022,300 0(0%)22,300
29TCRHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt45,425,1423,600 +150(+4.35%)3,470
30TEGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông65,591,77210,350 +50(+0.49%)10,600
31THGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông19,963,89348,400 +700(+1.47%)47,500
32TKUHNXSản xuất và chế biến nhôm42,619,69812,000 -600(-4.76%)12,000
33TTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,940,52811,100 -200(-1.77%)11,700
34TXMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông7,000,0003,700 -200(-5.13%)3,600
35VCAHOSESản xuất sắt, thép và hợp kim fero15,187,3229,700 +190(+2%)9,400
36VCSHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt160,000,00058,300 +300(+0.52%)56,900
37VGSHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua48,427,92117,700 +1,600(+9.94%)16,300
38VHLHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt25,000,00018,500 0(0%)19,300
39VITHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt49,999,66416,900 -100(-0.59%)17,000
40YBMHOSESản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác14,299,8807,520 -180(-2.34%)7,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.