VS-Sector: Vật liệu xây dựng

1,371.04

+15.27 (+1.13%)
15/10/2021

Khối lượng 56,475,821

Giá trị 2,644,037,911,200

KL NĐTNN Mua 4,491,350

KL NĐTNN Bán 2,417,000

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACCHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông30,000,00018,200 +100(+0.55%)17,600
2BCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,209,81225,000 0(0%)23,100
3BTSHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,559,85812,200 -200(-1.61%)12,400
4CLHHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông12,000,00026,900 -100(-0.37%)27,600
5CRCHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt15,000,00011,400 0(0%)11,450
6CVTHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt36,690,88738,400 -200(-0.52%)38,000
7DTLHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua60,630,98437,700 +100(+0.27%)37,000
8FCMHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,000,0007,660 -140(-1.79%)7,770
9GABHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt13,800,000194,000 -300(-0.15%)194,500
10GKMHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt14,883,70928,300 +300(+1.07%)27,400
11GMXHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt9,034,45121,300 -1,100(-4.91%)22,800
12HCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,518,54712,000 0(0%)11,700
13HOMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông71,997,73110,200 0(0%)10,000
14HPGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua4,472,922,70657,300 +500(+0.88%)57,200
15HSGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua493,481,89649,750 +1,300(+2.68%)47,850
16HT1HOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông381,541,91124,800 -200(-0.80%)24,850
17HVXHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,525,2508,800 -110(-1.23%)9,000
18KKCHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua4,692,30026,300 -1,500(-5.40%)27,800
19LBMHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,00062,900 -100(-0.16%)63,800
20MCCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt4,986,12411,300 0(0%)11,300
21NHCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt3,041,54230,000 0(0%)30,600
22NKGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua218,398,56851,900 +2,600(+5.27%)48,800
23NSHHNXSản xuất và chế biến nhôm20,693,43718,900 +100(+0.53%)17,000
24PDBHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông8,909,98115,200 -200(-1.30%)13,500
25POMHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua278,543,54618,400 +500(+2.79%)18,050
26TBXHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông1,510,28022,300 0(0%)22,300
27TCRHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt45,425,1424,440 +110(+2.54%)4,350
28TEGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông65,591,77213,600 0(0%)13,300
29THGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông15,971,30676,200 +200(+0.26%)76,100
30TKUHNXSản xuất và chế biến nhôm32,287,96540,200 -400(-0.99%)38,800
31TTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,940,52816,200 -300(-1.82%)16,300
32TXMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông7,000,0006,200 0(0%)6,400
33VCAHOSESản xuất sắt, thép và hợp kim fero15,187,32218,700 -50(-0.27%)18,600
34VCSHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt160,000,000130,500 +1,900(+1.48%)128,000
35VGSHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua42,111,58940,100 +3,600(+9.86%)34,600
36VHLHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt25,000,00024,200 +300(+1.26%)24,800
37VISHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua73,830,39319,400 +200(+1.04%)19,200
38VITHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt49,999,66415,800 -200(-1.25%)16,200
39YBMHOSESản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác14,299,8808,450 +60(+0.72%)8,380
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.