VS-Sector: Chế biến Thủy sản

41.83

+0.24 (+0.58%)
30/09/2020

Khối lượng 5,535,160

Giá trị 74,685,090,000

KL NĐTNN Mua 164,720

KL NĐTNN Bán 28,180

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18211,600 0(0%)11,000
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25732,700 +300(+0.93%)31,000
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản50,159,01914,150 -850(-5.67%)15,250
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87519,150 +550(+2.96%)19,000
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,700 0(0%)3,700
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản30,408,75116,350 +200(+1.24%)16,800
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản49,044,00034,150 -50(-0.15%)34,300
8IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,6085,200 +250(+5.05%)4,970
9KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96912,700 0(0%)12,500
10NGCHNXSơ chế và đóng gói thủy sản2,299,8541,800 +100(+5.88%)1,600
11SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản22,155,05022,800 0(0%)22,800
12TS4HOSESơ chế và đóng gói thủy sản16,051,5944,110 -190(-4.42%)3,950
13VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản181,946,02643,800 0(0%)42,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.