VS-Sector: Chế biến Thủy sản

38.07

-0.76 (-1.95%)
22/11/2019

Khối lượng 2,919,300

Giá trị 29,854,410,000

KL NĐTNN Mua 1,510

KL NĐTNN Bán 11,730

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18211,500 -600(-4.96%)11,400
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25737,000 -250(-0.67%)37,250
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản22,799,67521,800 -1,600(-6.84%)24,800
4AGFHOSESơ chế và đóng gói thủy sản28,109,7433,800 -270(-6.63%)4,700
5ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87524,900 -500(-1.97%)25,450
6BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,800 -400(-9.52%)4,200
7CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản13,221,23414,400 -400(-2.70%)15,300
8FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản49,044,00027,000 -250(-0.92%)27,150
9HVGHOSESơ chế và đóng gói thủy sản222,038,2917,510 -310(-3.96%)6,400
10IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,6085,360 -100(-1.83%)5,190
11KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96910,000 -900(-8.26%)10,800
12NGCHNXSơ chế và đóng gói thủy sản2,299,8544,400 0(0%)4,400
13SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản21,100,23418,300 0(0%)18,300
14TS4HOSESơ chế và đóng gói thủy sản16,051,5944,170 -120(-2.80%)4,650
15VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản90,973,01377,500 -1,000(-1.27%)79,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.