VS-Sector: Chế biến Thủy sản

1,161.01

-2.19 (-0.19%)
25/02/2021

Khối lượng 2,887,341

Giá trị 56,941,967,000

KL NĐTNN Mua 77,600

KL NĐTNN Bán 224,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18211,200 0(0%)11,100
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25730,600 0(0%)30,600
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản50,159,01913,750 +450(+3.38%)13,900
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87520,900 -300(-1.42%)20,950
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,300 0(0%)3,300
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản30,408,75115,200 0(0%)15,650
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản49,044,00032,600 -100(-0.31%)32,600
8IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,6086,200 -60(-0.96%)6,060
9KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96912,500 0(0%)14,300
10NGCHNXSơ chế và đóng gói thủy sản2,299,8544,100 +200(+5.13%)3,100
11SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản22,155,05017,400 +200(+1.16%)17,900
12TS4HOSESơ chế và đóng gói thủy sản16,051,5943,990 +30(+0.76%)4,040
13VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản181,946,02639,900 -50(-0.13%)40,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.