VS-Sector: Chế biến Thủy sản

29.46

-0.06 (-0.22%)
07/07/2020

Khối lượng 1,861,394

Giá trị 29,230,924,400

KL NĐTNN Mua 39,410

KL NĐTNN Bán 56,860

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18211,700 0(0%)11,300
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25731,150 0(0%)31,000
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản22,799,67522,300 0(0%)22,500
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87517,250 0(0%)17,150
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,000 0(0%)3,000
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản26,442,46815,100 0(0%)15,350
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản49,044,00027,200 0(0%)26,350
8HVGHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,038,2915,400 0(0%)5,400
9IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,6084,120 0(0%)4,200
10KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96912,100 0(0%)13,800
11NGCHNXSơ chế và đóng gói thủy sản2,299,8542,000 0(0%)2,100
12SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản21,100,23418,100 0(0%)18,200
13TS4HOSESơ chế và đóng gói thủy sản16,051,5943,420 0(0%)3,400
14VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản181,946,02636,050 0(0%)36,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.