VS-Sector: Chế biến Thủy sản

1,831.76

+16.91 (+0.93%)
14/01/2022

Khối lượng 5,594,150

Giá trị 110,747,930,000

KL NĐTNN Mua 176,300

KL NĐTNN Bán 84,800

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18212,450 +50(+0.40%)13,000
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25736,300 +500(+1.40%)36,500
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản50,159,01917,700 -150(-0.84%)18,250
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87530,300 -100(-0.33%)33,450
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0007,200 -800(-10%)8,000
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản90,817,50217,850 +150(+0.85%)19,800
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản65,388,88951,500 -200(-0.39%)52,400
8IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,60813,500 -400(-2.88%)15,900
9KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96930,000 0(0%)30,000
10SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản22,155,05016,100 0(0%)15,500
11VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản181,946,02662,900 +2,000(+3.28%)63,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.