VS-Sector: Chế biến Thủy sản

33.41

+0.56 (+1.70%)
22/01/2020

Khối lượng 509,820

Giá trị 8,886,320,000

KL NĐTNN Mua 15,070

KL NĐTNN Bán 7,160

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18212,700 0(0%)12,800
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25733,150 +2,150(+6.94%)33,200
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản22,799,67522,900 +950(+4.33%)21,200
4AGFHOSESơ chế và đóng gói thủy sản28,109,7433,990 -290(-6.78%)5,310
5ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87522,300 +200(+0.90%)21,800
6BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,900 0(0%)3,900
7CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản13,221,23412,550 +800(+6.81%)10,950
8FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản49,044,00026,100 +100(+0.38%)25,650
9HVGHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,038,2918,600 +90(+1.06%)8,400
10IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,6085,010 +90(+1.83%)4,860
11KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96911,000 0(0%)10,100
12NGCHNXSơ chế và đóng gói thủy sản2,299,8544,400 0(0%)4,400
13SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản21,100,23420,000 -2,200(-9.91%)22,200
14TS4HOSESơ chế và đóng gói thủy sản16,051,5943,550 -80(-2.20%)3,740
15VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản181,946,02639,600 +1,100(+2.86%)39,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.