VS-Sector: Chế biến Thủy sản

1,646.48

+40.36 (+2.51%)
02/12/2022

Khối lượng 7,069,600

Giá trị 109,517,350,000

KL NĐTNN Mua 294,500

KL NĐTNN Bán 302,400

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18212,050 +450(+3.88%)11,050
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,777,25734,000 +1,300(+3.98%)32,600
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản50,159,01911,800 +100(+0.85%)10,850
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87522,800 +800(+3.64%)20,900
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,200 0(0%)3,200
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản101,898,9908,040 +40(+0.50%)7,130
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản65,388,88934,600 +300(+0.87%)33,700
8IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,60810,200 +300(+3.03%)8,930
9KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96915,900 0(0%)14,500
10SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản23,484,14415,000 +100(+0.67%)14,900
11VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản183,376,95667,500 +1,800(+2.74%)62,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.