VS-Sector: Bảo hiểm

101.67

+1.58 (+1.58%)
22/01/2020

Khối lượng 212,200

Giá trị 11,816,310,000

KL NĐTNN Mua 44,870

KL NĐTNN Bán 53,720

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89528,000 +400(+1.45%)25,500
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03726,000 +600(+2.36%)25,500
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76467,000 +1,100(+1.67%)66,000
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77317,100 +1,100(+6.88%)16,000
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70915,100 0(0%)15,100
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96732,400 +200(+0.62%)32,100
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93720,200 0(0%)19,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.