VS-Sector: Bảo hiểm

102.94

-1.78 (-1.70%)
21/11/2019

Khối lượng 272,120

Giá trị 16,051,990,000

KL NĐTNN Mua 6,620

KL NĐTNN Bán 30,420

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89525,700 -150(-0.58%)26,000
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03726,350 0(0%)25,700
3BVHHOSEHãng bảo hiểm700,886,43470,500 -1,600(-2.22%)73,200
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77316,050 0(0%)17,200
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70914,600 +200(+1.39%)15,800
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96731,800 -100(-0.31%)32,000
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93718,000 -100(-0.55%)18,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.