VS-Sector: Bảo hiểm

120.42

-0.09 (-0.08%)
29/11/2023

Khối lượng 291,052

Giá trị 8,752,708,000

KL NĐTNN Mua 25,100

KL NĐTNN Bán 26,235

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89525,850 +500(+1.97%)25,850
2BMIHOSEHãng bảo hiểm120,585,40821,250 0(0%)21,100
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76439,600 0(0%)40,500
4MIGHOSEHãng bảo hiểm172,672,50018,500 +200(+1.09%)17,500
5PGIHOSEHãng bảo hiểm110,896,79623,000 -1,000(-4.17%)24,000
6PREHNXHãng bảo hiểm104,400,00016,700 +200(+1.21%)16,700
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70950,000 0(0%)44,700
8PVIHNXHãng bảo hiểm234,241,86744,800 0(0%)45,000
9VNRHNXHãng bảo hiểm165,810,61722,900 -300(-1.29%)23,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.