VS-Sector: Bảo hiểm

120.30

+0.51 (+0.43%)
22/07/2019

Khối lượng 402,040

Giá trị 13,995,132,000

KL NĐTNN Mua 5,250

KL NĐTNN Bán 12,760

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89521,450 -150(-0.69%)21,700
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03726,350 +600(+2.33%)26,450
3BVHHOSEHãng bảo hiểm700,886,43485,100 +600(+0.71%)86,400
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77316,050 0(0%)17,100
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70916,100 -100(-0.62%)16,400
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96736,500 0(0%)37,600
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93721,800 0(0%)21,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.