VS-Sector: Bảo hiểm

137.23

-2.70 (-1.93%)
14/06/2024

Khối lượng 1,912,066

Giá trị 62,162,770,900

KL NĐTNN Mua 100,400

KL NĐTNN Bán 98,601

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89533,750 +150(+0.45%)33,600
2BMIHOSEHãng bảo hiểm120,585,40825,200 -550(-2.14%)26,400
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76444,500 -1,250(-2.73%)46,300
4MIGHOSEHãng bảo hiểm172,672,50021,050 -250(-1.17%)21,150
5PGIHOSEHãng bảo hiểm110,896,79623,900 -650(-2.65%)24,100
6PREHNXHãng bảo hiểm104,400,00019,500 0(0%)19,400
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70933,600 -800(-2.33%)33,500
8PVIHNXHãng bảo hiểm234,241,86757,500 -700(-1.20%)59,100
9VNRHNXHãng bảo hiểm165,810,61726,300 -200(-0.75%)25,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.