VS-Sector: Bảo hiểm

136.70

-7.07 (-4.92%)
27/09/2021

Khối lượng 4,977,857

Giá trị 215,972,866,700

KL NĐTNN Mua 65,403

KL NĐTNN Bán 197,000

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89527,200 -1,400(-4.90%)27,950
2BMIHOSEHãng bảo hiểm109,623,98537,600 -1,450(-3.71%)38,400
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76456,500 -2,300(-3.91%)55,700
4MIGHOSEHãng bảo hiểm143,000,00023,800 -1,400(-5.56%)25,750
5PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77327,200 -100(-0.37%)26,100
6PREHNXHãng bảo hiểm72,800,00020,300 -1,600(-7.31%)20,100
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70935,300 -700(-1.82%)35,600
8PVIHNXHãng bảo hiểm223,518,56745,000 -4,800(-9.64%)43,700
9VNRHNXHãng bảo hiểm150,737,13039,900 -1,900(-4.59%)41,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.