VS-Sector: Bảo hiểm

123.55

-0.15 (-0.13%)
30/05/2023

Khối lượng 582,900

Giá trị 19,463,900,000

KL NĐTNN Mua 110,800

KL NĐTNN Bán 178,030

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89528,500 -300(-1.04%)28,500
2BMIHOSEHãng bảo hiểm109,623,98523,900 +100(+0.42%)23,600
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76443,950 0(0%)44,450
4MIGHOSEHãng bảo hiểm164,450,00018,250 0(0%)18,000
5PGIHOSEHãng bảo hiểm110,896,79627,000 0(0%)26,700
6PREHNXHãng bảo hiểm72,800,00018,500 +500(+2.78%)17,000
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70932,800 0(0%)32,900
8PVIHNXHãng bảo hiểm234,241,86749,200 -200(-0.40%)49,600
9VNRHNXHãng bảo hiểm150,737,13024,500 -300(-1.21%)24,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.