VS-Sector: Bảo hiểm

107.21

+0.04 (+0.03%)
19/09/2019

Khối lượng 27,381

Giá trị 1,033,464,500

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán 100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89524,200 0(0%)23,400
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03724,700 +100(+0.41%)25,000
3BVHHOSEHãng bảo hiểm700,886,43473,700 0(0%)74,300
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77317,900 0(0%)17,900
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70915,000 0(0%)15,500
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96733,000 0(0%)33,700
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93721,000 +100(+0.48%)20,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.