VS-Sector: Bảo hiểm

131.90

+0.27 (+0.21%)
22/03/2019

Khối lượng 161,418

Giá trị 9,310,110,000

KL NĐTNN Mua 51,270

KL NĐTNN Bán 62,360

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89523,450 -150(-0.64%)24,100
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03722,150 -150(-0.67%)22,700
3BVHHOSEHãng bảo hiểm700,886,43496,100 +100(+0.10%)95,000
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77315,650 0(0%)16,600
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70916,500 -500(-2.94%)16,600
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96736,500 +500(+1.39%)36,400
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93721,000 +500(+2.44%)21,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.