VS-Sector: Bảo hiểm

114.15

-1.58 (-1.36%)
22/05/2019

Khối lượng 470,349

Giá trị 30,710,337,200

KL NĐTNN Mua 3,246,508

KL NĐTNN Bán 42,290

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89522,200 -350(-1.55%)22,800
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03728,450 -600(-2.07%)27,300
3BVHHOSEHãng bảo hiểm700,886,43478,300 -900(-1.14%)78,000
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77317,200 0(0%)17,000
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70915,500 -1,700(-9.88%)17,200
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96738,000 -700(-1.81%)38,100
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93721,500 0(0%)20,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.