VS-Sector: Bảo hiểm

125.08

-1.68 (-1.33%)
24/06/2021

Khối lượng 2,806,547

Giá trị 116,182,689,500

KL NĐTNN Mua 137,600

KL NĐTNN Bán 283,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89522,500 -250(-1.10%)24,050
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03737,000 -650(-1.73%)38,600
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76458,000 -800(-1.36%)61,000
4MIGHOSEHãng bảo hiểm130,000,00020,300 -350(-1.69%)21,000
5PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77320,550 0(0%)20,550
6PREHNXHãng bảo hiểm72,800,00017,800 0(0%)18,200
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70931,400 -1,600(-4.85%)32,800
8PVIHNXHãng bảo hiểm223,518,56740,000 -100(-0.25%)41,800
9VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93729,300 -500(-1.68%)29,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.