VS-Sector: Bảo hiểm

80.58

+0.69 (+0.86%)
30/09/2020

Khối lượng 1,110,770

Giá trị 40,051,356,000

KL NĐTNN Mua 13,710

KL NĐTNN Bán 5,440

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89519,000 -150(-0.78%)19,950
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03728,700 -500(-1.71%)26,350
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76448,700 +700(+1.46%)49,300
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77318,700 -1,000(-5.08%)19,950
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70920,500 +400(+1.99%)20,100
6PVIHNXHãng bảo hiểm223,518,56729,900 -100(-0.33%)30,200
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93719,400 +600(+3.19%)18,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.