VS-Sector: Bảo hiểm

78.07

+2.92 (+3.88%)
07/04/2020

Khối lượng 2,261,460

Giá trị 78,607,529,500

KL NĐTNN Mua 34,460

KL NĐTNN Bán 103,060

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89525,000 0(0%)25,000
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03716,950 +400(+2.42%)15,200
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76447,800 +2,550(+5.64%)37,000
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77314,550 +50(+0.34%)14,550
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70920,000 0(0%)20,500
6PVIHNXHãng bảo hiểm231,108,96730,600 +100(+0.33%)27,200
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93718,900 0(0%)20,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.