VS-Sector: SX Nhựa - Hóa chất

519.88

+2.83 (+0.55%)
25/02/2021

Khối lượng 16,983,193

Giá trị 489,405,991,000

KL NĐTNN Mua 177,700

KL NĐTNN Bán 365,500

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAAHOSESản xuất các sản phẩm nhựa221,759,97414,300 +300(+2.14%)14,300
2ALTHNXSản xuất các sản phẩm nhựa5,736,70912,200 0(0%)12,200
3APHHOSESản xuất các sản phẩm nhựa139,362,45968,500 -100(-0.15%)67,000
4BFCHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 57,167,99317,600 +200(+1.15%)17,600
5BMPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa81,860,93862,000 +700(+1.14%)64,000
6CPCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 4,081,45018,800 +300(+1.62%)18,700
7CSVHOSESản xuất hóa chất cơ bản44,200,00029,400 0(0%)29,900
8DAGHOSESản xuất các sản phẩm nhựa51,793,7926,490 -40(-0.61%)6,800
9DCMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 529,400,00013,400 -100(-0.74%)13,800
10DGCHOSESản xuất hóa chất cơ bản148,766,07065,500 +3,700(+5.99%)59,400
11DNPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa109,145,68321,600 +500(+2.37%)18,800
12DPCHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,237,28018,000 0(0%)15,000
13DPMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 391,334,26016,900 0(0%)17,450
14DPRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo40,124,79048,500 +550(+1.15%)48,000
15DTTHOSESản xuất các sản phẩm nhựa8,151,82012,500 0(0%)12,500
16DVGHNXSản xuất sơn và chất kết dính4,000,00014,800 +1,300(+9.63%)15,000
17GVRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo4,000,000,00028,900 +100(+0.35%)28,100
18HCDHOSESản xuất các sản phẩm nhựa27,000,0002,630 +30(+1.15%)2,700
19HDAHNXSản xuất sơn và chất kết dính11,500,0009,200 +200(+2.22%)9,400
20HIIHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo32,027,50021,000 +700(+3.45%)22,300
21HRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo30,206,62259,500 0(0%)63,100
22HVTHNXSản xuất hóa chất cơ bản10,988,05934,000 0(0%)34,000
23LASHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 112,856,4008,400 -300(-3.45%)8,100
24LIXHOSESản xuất xà phòng, chất tẩy rửa32,400,00056,600 +2,600(+4.81%)53,100
25NETHNXSản xuất xà phòng, chất tẩy rửa22,398,37456,900 -1,300(-2.23%)57,200
26NFCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 15,731,2607,900 0(0%)7,900
27NHPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa27,576,490700 0(0%)700
28NTPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa117,796,18335,600 -300(-0.84%)36,500
29PBPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,799,5168,100 0(0%)8,100
30PCEHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 10,000,0009,700 0(0%)9,700
31PGNHNXSản xuất các sản phẩm hóa chất khác3,300,00014,800 +200(+1.37%)16,200
32PHRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo135,499,19861,000 -500(-0.81%)61,500
33PLPHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo39,999,8479,410 -230(-2.39%)9,770
34PMBHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 12,000,0008,000 0(0%)8,000
35PMPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,200,0009,700 0(0%)9,700
36RDPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa41,069,9219,200 +600(+6.98%)8,790
37SDNHNXSản xuất sơn và chất kết dính1,518,21832,000 0(0%)31,000
38SFGHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 47,897,3338,110 -190(-2.29%)8,050
39SFNHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,864,15021,100 -2,200(-9.44%)22,800
40TDPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa53,759,83725,200 -300(-1.18%)27,200
41TNCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo19,250,00029,250 0(0%)29,250
42TPCHOSESản xuất các sản phẩm nhựa22,516,95610,250 +650(+6.77%)10,200
43TPPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa20,000,00010,500 0(0%)10,500
44TRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo29,125,00039,950 0(0%)38,500
45VAFHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 37,665,34810,150 0(0%)10,400
46VPSHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 24,460,79214,000 -400(-2.78%)14,550
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.