VS-Sector: SX Nhựa - Hóa chất

42.63

+0.53 (+1.26%)
30/09/2020

Khối lượng 10,895,954

Giá trị 246,136,665,600

KL NĐTNN Mua 116,960

KL NĐTNN Bán 783,670

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAAHOSESản xuất các sản phẩm nhựa211,199,97612,150 +50(+0.41%)12,400
2ALTHNXSản xuất các sản phẩm nhựa5,736,70911,600 0(0%)11,600
3APHHOSESản xuất các sản phẩm nhựa132,562,45974,400 +200(+0.27%)75,000
4BFCHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 57,167,99317,000 +200(+1.19%)16,450
5BMPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa81,860,93860,900 +1,600(+2.70%)60,200
6CPCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 4,081,45016,500 0(0%)15,600
7CSVHOSESản xuất hóa chất cơ bản44,200,00027,100 -150(-0.55%)27,450
8DAGHOSESản xuất các sản phẩm nhựa51,793,7926,700 0(0%)6,920
9DCMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 529,400,00011,850 +150(+1.28%)10,150
10DGCHOSESản xuất hóa chất cơ bản148,766,07042,600 +300(+0.71%)40,600
11DNPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa99,999,72518,400 0(0%)18,300
12DPCHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,237,28015,000 0(0%)13,700
13DPMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 391,334,26017,800 +550(+3.19%)16,750
14DPRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo40,124,79042,750 +1,900(+4.65%)39,900
15DTTHOSESản xuất các sản phẩm nhựa8,151,8208,940 -70(-0.78%)8,930
16GVRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo4,000,000,00012,350 +200(+1.65%)12,100
17HCDHOSESản xuất các sản phẩm nhựa27,000,0002,880 -40(-1.37%)2,960
18HDAHNXSản xuất sơn và chất kết dính11,500,0007,800 -100(-1.27%)8,000
19HIIHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo27,850,00016,850 -250(-1.46%)17,400
20HRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo30,206,62239,750 -2,950(-6.91%)49,300
21HVTHNXSản xuất hóa chất cơ bản10,988,05931,000 0(0%)32,900
22LASHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 112,856,4006,100 -100(-1.61%)6,200
23LIXHOSESản xuất xà phòng, chất tẩy rửa32,400,00059,000 +1,000(+1.72%)57,400
24NETHNXSản xuất xà phòng, chất tẩy rửa22,398,37457,500 0(0%)58,500
25NFCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 15,731,2605,100 0(0%)5,100
26NHPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa27,576,490600 -100(-14.29%)600
27NTPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa117,796,18332,700 -600(-1.80%)33,600
28PBPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,799,5167,200 0(0%)7,200
29PCEHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 10,000,0009,200 0(0%)9,100
30PGNHNXSản xuất các sản phẩm hóa chất khác3,300,00012,100 -200(-1.63%)12,200
31PHRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo135,499,19858,300 +1,500(+2.64%)58,500
32PLPHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo39,999,8477,820 -180(-2.25%)7,720
33PMBHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 12,000,0009,300 0(0%)9,300
34PMPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,200,00010,000 0(0%)10,000
35RDPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa37,336,7167,880 -20(-0.25%)7,380
36SDNHNXSản xuất sơn và chất kết dính1,518,21830,000 0(0%)30,000
37SFGHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 47,897,3336,970 -110(-1.55%)7,000
38SFNHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,864,15019,700 -2,000(-9.22%)21,700
39TNCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo19,250,00031,000 +1,500(+5.08%)26,950
40TPCHOSESản xuất các sản phẩm nhựa22,516,9567,630 +100(+1.33%)7,030
41TPPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa20,000,00010,800 0(0%)10,800
42TRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo29,125,00035,000 0(0%)34,800
43VAFHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 37,665,3488,840 -660(-6.95%)11,750
44VPSHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 24,460,79213,450 +350(+2.67%)13,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.