VS-Sector: Sản phẩm cao su

26.95

-0.33 (-1.23%)
22/11/2019

Khối lượng 274,020

Giá trị 5,874,000,000

KL NĐTNN Mua 31,910

KL NĐTNN Bán 41,500

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su12,374,9979,600 0(0%)9,600
2CSMHOSESản xuất các sản phẩm cao su103,625,26214,550 -50(-0.34%)14,550
3DRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su118,792,60522,700 -400(-1.73%)22,550
4SRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su28,063,36819,050 -300(-1.55%)19,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.