VS-Sector: Sản phẩm cao su

24.14

+0.07 (+0.28%)
08/07/2020

Khối lượng 1,440

Giá trị 26,000,000

KL NĐTNN Mua 160

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su12,374,99711,000 0(0%)10,750
2CSMHOSESản xuất các sản phẩm cao su103,625,26214,800 0(0%)14,900
3DRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su118,792,60518,700 +100(+0.54%)18,350
4SRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su28,063,36816,400 0(0%)14,450
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.