VS-Sector: SX Hàng gia dụng

21.92

0 (0%)
22/03/2019

Khối lượng 6,616,374

Giá trị 101,907,053,400

KL NĐTNN Mua 95,000

KL NĐTNN Bán 530

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADSHOSESản xuất sợi, vải thành phẩm25,517,80113,350 0(0%)13,350
2DCSHNXSản xuất tủ bếp và nội thất hộ gia đình60,309,5331,000 +100(+11.11%)900
3EVEHOSESản xuất phụ kiện và các sản phẩm may mặc khác38,047,97315,750 0(0%)15,700
4FTMHOSESản xuất sợi50,000,00018,500 0(0%)18,500
5GDTHOSESản xuất tủ bếp và nội thất hộ gia đình17,053,95841,100 +100(+0.24%)40,900
6GILHOSESản xuất phụ kiện và các sản phẩm may mặc khác19,075,82538,650 +50(+0.13%)40,500
7GMCHOSESản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp15,506,36045,100 -550(-1.20%)49,500
8KMRHOSESản xuất các sản phẩm dệt dùng trong nhà56,877,8072,920 -10(-0.34%)2,950
9MHLHNXSản xuất các sản phẩm nội thất có liên quan khác5,288,6235,600 0(0%)5,400
10MPTHNXSản xuất phụ kiện và các sản phẩm may mặc khác15,552,0003,600 -100(-2.70%)3,600
11MSHHOSESản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp47,628,00051,100 -400(-0.78%)53,400
12SAVHOSESản xuất tủ bếp và nội thất hộ gia đình12,884,1169,980 +430(+4.50%)8,710
13SHAHOSESản xuất các sản phẩm nội thất có liên quan khác27,579,2005,990 +110(+1.87%)5,690
14STKHOSESản xuất sợi59,937,79821,600 +50(+0.23%)22,500
15TCMHOSESản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp54,129,60529,550 -600(-1.99%)33,600
16TDTHNXSản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp8,015,04012,300 0(0%)12,300
17TETHNXSản xuất sản phẩm may mặc dệt kim5,702,94031,500 0(0%)31,500
18TNGHNXSản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp51,807,18922,000 +500(+2.33%)23,300
19TTFHOSESản xuất tủ bếp và nội thất hộ gia đình214,607,3763,750 0(0%)3,650
20TVTHOSESản xuất sợi, vải thành phẩm21,000,00030,000 0(0%)28,100
21X20HNXSản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp17,250,00010,600 -100(-0.93%)10,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.