VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư

23.33

-0.05 (-0.22%)
25/09/2020

Khối lượng 8,534,040

Giá trị 66,985,000,000

KL NĐTNN Mua 29,840

KL NĐTNN Bán 197,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APCHOSECác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt19,905,02521,400 +100(+0.47%)21,550
2ASMHOSENuôi trồng thủy sản258,867,8498,170 -80(-0.97%)7,850
3CTPHNXTrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây12,099,9923,700 -100(-2.63%)4,100
4HAGHOSETrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây927,399,2834,570 -30(-0.65%)4,590
5HKTHNXTrồng trọt các loại cây khác6,135,0296,500 0(0%)6,500
6HNGHOSETrồng trọt các loại cây khác1,108,553,89512,100 0(0%)12,100
7HSLHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu15,749,9565,080 0(0%)5,180
8NSCHOSETrồng trọt các loại cây khác17,574,51672,800 +300(+0.41%)73,000
9PSWHNXCác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt17,000,0008,000 0(0%)8,000
10SJFHOSETrồng trọt các loại cây khác79,200,0002,400 0(0%)2,470
11SSCHOSETrồng trọt các loại cây khác13,271,78556,400 -300(-0.53%)56,000
12VIFHNXTrồng rừng lấy gỗ350,000,00016,900 0(0%)17,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.