VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư

30.97

-0.16 (-0.53%)
22/07/2019

Khối lượng 2,614,980

Giá trị 20,331,000,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APCHOSECác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt11,804,03026,300 -700(-2.59%)27,300
2CTPHNXTrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây12,099,9923,000 -100(-3.23%)3,200
3HAGHOSETrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây927,399,2835,230 -50(-0.95%)5,310
4HKTHNXTrồng trọt các loại cây khác6,135,0293,300 0(0%)3,400
5HNGHOSETrồng trọt các loại cây khác886,843,89517,900 -50(-0.28%)18,100
6HSLHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu15,749,9567,600 -200(-2.56%)7,980
7HVAHNXChăn nuôi và trang trại gia súc5,650,0001,500 0(0%)1,500
8NSCHOSETrồng trọt các loại cây khác17,574,51687,000 -1,500(-1.69%)87,500
9PMBHNXCác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt12,000,0005,600 0(0%)5,600
10PSWHNXCác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt17,000,0005,600 0(0%)6,000
11SJFHOSETrồng trọt các loại cây khác79,200,0003,200 -180(-5.33%)3,180
12SSCHOSETrồng trọt các loại cây khác13,271,78573,000 0(0%)74,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.