VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư

27.03

-0.07 (-0.25%)
22/11/2019

Khối lượng 1,823,500

Giá trị 10,347,000,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APCHOSECác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt11,804,03020,900 0(0%)20,800
2CTPHNXTrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây12,099,9922,900 0(0%)2,900
3HAGHOSETrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây927,399,2834,000 -50(-1.23%)3,980
4HKTHNXTrồng trọt các loại cây khác6,135,0292,900 0(0%)2,900
5HNGHOSETrồng trọt các loại cây khác1,108,553,89514,700 0(0%)14,700
6HSLHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu15,749,9567,580 -50(-0.66%)7,640
7HVAHNXChăn nuôi và trang trại gia súc5,650,000800 0(0%)800
8NSCHOSETrồng trọt các loại cây khác17,574,51684,500 +1,600(+1.93%)84,800
9PMBHNXCác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt12,000,0006,800 +600(+9.68%)5,700
10PSWHNXCác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt17,000,0006,100 0(0%)6,100
11SJFHOSETrồng trọt các loại cây khác79,200,0002,200 -100(-4.35%)2,510
12SSCHOSETrồng trọt các loại cây khác13,271,78560,000 -2,700(-4.31%)58,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.