VS-Sector: Ngân hàng

572.64

-2.06 (-0.36%)
18/08/2022

Khối lượng 85,058,178

Giá trị 2,259,580,499,700

KL NĐTNN Mua 6,486,900

KL NĐTNN Bán 2,437,400

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,377,435,09425,150 +200(+0.80%)24,800
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi813,386,34017,400 +700(+4.19%)16,800
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,058,523,81639,600 -400(-1%)39,200
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,805,750,60928,750 -350(-1.20%)28,650
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,229,432,90429,900 -100(-0.33%)29,950
6EVFHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi324,486,95811,100 -150(-1.33%)10,950
7HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,012,209,12026,800 +50(+0.19%)25,400
8LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,503,585,99315,650 -200(-1.26%)15,600
9MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,778,321,77727,650 -100(-0.36%)27,050
10MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,527,500,00019,300 0(0%)18,800
11NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi556,803,58727,800 +100(+0.36%)28,600
12OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,369,882,86317,950 -250(-1.37%)18,050
13SHBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,666,873,61315,500 -100(-0.64%)14,900
14SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,980,898,26831,350 -150(-0.48%)31,350
15STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,885,215,71625,200 -200(-0.79%)25,650
16TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,510,914,79839,100 -200(-0.51%)38,800
17TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,581,755,49528,700 0(0%)28,600
18VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,732,516,57181,500 0(0%)81,600
19VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,107,672,94526,000 -150(-0.57%)25,800
20VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,475,473,38730,050 -100(-0.33%)29,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.