VS-Sector: Ngân hàng

696.45

-2.76 (-0.39%)
12/07/2024

Khối lượng 107,509,117

Giá trị 2,359,496,141,600

KL NĐTNN Mua 15,150,960

KL NĐTNN Bán 17,552,928

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,466,657,91224,000 -150(-0.62%)24,250
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi895,933,64212,200 0(0%)12,200
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,700,435,90046,600 -200(-0.43%)47,000
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,369,991,74832,000 -200(-0.62%)32,600
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,740,866,14818,950 -200(-1.04%)18,800
6EVFHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi704,248,28914,150 -250(-1.74%)14,000
7HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,912,550,61024,150 -150(-0.62%)24,400
8LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,557,616,41631,250 0(0%)32,250
9MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,306,324,05223,000 -100(-0.43%)22,700
10MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,000,000,00014,450 +100(+0.70%)14,550
11NABHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,058,041,61514,000 0(0%)16,300
12NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi556,803,5879,900 0(0%)9,900
13OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,054,824,29414,450 -100(-0.69%)14,650
14SHBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,662,412,35611,850 0(0%)11,700
15SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,495,700,00020,800 -100(-0.48%)20,850
16STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,885,215,71629,750 -100(-0.34%)30,150
17TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi7,045,021,62222,800 0(0%)23,450
18TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,201,635,00917,950 +50(+0.28%)17,750
19VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,589,091,26287,600 -500(-0.57%)87,200
20VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,536,807,53421,300 0(0%)21,300
21VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi7,933,923,60119,000 -50(-0.26%)19,050
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.