VS-Sector: Ngân hàng

614.09

-1.28 (-0.21%)
26/09/2023

Khối lượng 24,339,330

Giá trị 492,222,008,100

KL NĐTNN Mua 1,452,046

KL NĐTNN Bán 699,755

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,884,050,35821,950 -50(-0.23%)22,450
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi833,426,64413,700 0(0%)14,000
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,058,523,81644,700 -400(-0.89%)45,700
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,805,750,60930,050 +250(+0.84%)32,050
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,475,314,85917,800 -450(-2.47%)23,500
6EVFHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi351,064,03111,950 +50(+0.42%)12,400
7HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,892,550,61017,250 -150(-0.86%)17,850
8LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,057,616,41613,600 0(0%)15,400
9MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,214,084,05218,200 +100(+0.55%)19,200
10MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,000,000,00013,650 +150(+1.11%)15,100
11NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi556,803,58712,900 -100(-0.77%)14,300
12OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,369,882,86313,350 -100(-0.74%)14,500
13SHBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,618,901,92711,050 +50(+0.45%)12,200
14SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,453,700,00026,050 +50(+0.19%)26,500
15STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,885,215,71631,500 -150(-0.47%)33,250
16TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,517,238,51432,700 -100(-0.30%)34,350
17TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,201,635,00918,100 +100(+0.56%)19,500
18VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,589,091,26288,700 -600(-0.67%)88,000
19VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,536,807,53419,350 +300(+1.57%)21,000
20VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi6,713,204,00120,400 0(0%)21,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.