VS-Sector: Ngân hàng

603.97

+1.87 (+0.31%)
02/08/2021

Khối lượng 103,331,419

Giá trị 3,638,541,794,400

KL NĐTNN Mua 6,240,200

KL NĐTNN Bán 3,880,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,701,948,07535,750 -400(-1.11%)33,150
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi708,500,00023,500 +300(+1.29%)22,100
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,022,018,04042,700 +1,600(+3.89%)40,200
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,805,750,60934,050 -350(-1.02%)32,500
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,229,432,90426,200 -200(-0.76%)24,900
6HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,593,767,29634,350 +650(+1.93%)32,500
7LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,074,638,91525,200 -300(-1.18%)23,450
8MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,778,321,77728,900 0(0%)27,400
9MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,175,000,00029,200 -450(-1.52%)28,400
10NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi406,803,58724,700 +2,200(+9.78%)18,400
11OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,095,906,34324,550 +550(+2.29%)28,600
12SHBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,925,552,65127,800 0(0%)26,800
13SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,208,744,20836,350 -250(-0.68%)37,200
14STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,803,653,42929,900 0(0%)29,100
15TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,504,906,23051,300 +200(+0.39%)49,750
16TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,071,671,72234,850 -150(-0.43%)34,100
17VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,708,877,44897,300 -700(-0.71%)95,000
18VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,553,142,99341,900 +300(+0.72%)39,700
19VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,454,748,36661,000 0(0%)57,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.