VS-Sector: Ngân hàng

482.14

-1.22 (-0.25%)
22/01/2021

Khối lượng 140,112,985

Giá trị 3,462,448,054,300

KL NĐTNN Mua 6,564,200

KL NĐTNN Bán 9,056,300

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,161,558,46028,650 -300(-1.04%)29,950
2BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,022,018,04045,250 -1,250(-2.69%)48,650
3CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,723,404,55637,600 +600(+1.62%)38,600
4EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,229,432,90420,500 +500(+2.50%)21,450
5HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,593,767,29626,100 +300(+1.16%)27,250
6LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,074,638,91514,350 +150(+1.06%)14,750
7MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,798,756,87225,600 -200(-0.78%)26,200
8MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,074,477,18918,600 +100(+0.54%)19,600
9NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi406,803,58713,600 -400(-2.86%)14,500
10SHBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,755,336,94017,400 -400(-2.25%)18,600
11STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,803,653,42919,950 -50(-0.25%)20,600
12TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,504,906,23036,300 +100(+0.28%)36,200
13TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,031,655,66627,700 -800(-2.81%)28,800
14VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,708,877,448103,000 0(0%)103,300
15VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,109,387,85234,150 +50(+0.15%)35,300
16VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,454,748,36636,500 +300(+0.83%)36,450
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.