VS-Sector: Khai khoáng

13.22

+0.07 (+0.52%)
30/09/2020

Khối lượng 15,500,331

Giá trị 181,213,285,600

KL NĐTNN Mua 108,840

KL NĐTNN Bán 252,260

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACMHNXKhai thác quặng kim loại51,000,000800 0(0%)800
2AMCHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim2,850,00017,000 0(0%)16,500
3ATGHOSEKhai thác quặng kim loại15,220,000670 +40(+6.35%)640
4BKCHNXKhai thác quặng kim loại11,737,7285,500 +300(+5.77%)5,100
5BMCHOSEKhai thác quặng kim loại12,392,63010,950 +100(+0.92%)10,750
6C32HOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim15,030,14526,200 +750(+2.95%)26,000
7DHAHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim14,726,07339,000 +200(+0.52%)39,100
8DHMHOSEKhai thác quặng kim loại31,396,1807,750 -70(-0.90%)7,580
9HGMHNXKhai thác quặng kim loại11,920,72038,000 0(0%)38,000
10HLCHNXKhai thác than25,415,1996,700 -300(-4.29%)7,000
11HPMHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim3,800,00012,900 0(0%)12,900
12KSBHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim53,444,48230,350 +300(+1%)30,750
13KSQHNXKhai thác quặng kim loại30,000,0001,500 -100(-6.25%)1,600
14LCMHOSEKhai thác quặng kim loại24,632,809680 -50(-6.85%)730
15MDCHNXKhai thác than21,418,3467,900 +200(+2.60%)8,400
16MDGHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim10,324,78110,900 +200(+1.87%)10,500
17MIMHNXKhai thác quặng kim loại3,409,86012,000 0(0%)12,000
18NBCHNXKhai thác than36,999,1245,400 0(0%)5,400
19NNCHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim21,920,00046,900 0(0%)47,000
20PVBHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt21,599,99816,900 -100(-0.59%)17,600
21PVCHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt47,500,0006,000 0(0%)6,000
22PVDHOSEKhoan giếng dầu và khí đốt421,129,78911,550 +50(+0.43%)11,400
23PVSHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt477,966,29013,600 +100(+0.74%)13,500
24SPIHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim16,815,0001,100 0(0%)1,100
25TC6HNXKhai thác than32,496,1054,900 0(0%)5,200
26TDNHNXKhai thác than29,439,0977,400 0(0%)7,400
27THTHNXKhai thác than24,569,0527,300 +100(+1.39%)7,300
28TMBHNXKhai thác than15,000,00018,000 0(0%)17,500
29TNTHOSEKhai thác quặng kim loại25,500,0001,500 -20(-1.32%)1,530
30TVDHNXKhai thác than44,962,8646,000 0(0%)6,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.