VS-Sector: Khai khoáng

152.91

+9.19 (+6.39%)
02/12/2022

Khối lượng 28,511,315

Giá trị 523,546,607,700

KL NĐTNN Mua 1,868,100

KL NĐTNN Bán 81,900

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AMCHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim2,850,00022,500 0(0%)22,500
2BKCHNXKhai thác quặng kim loại11,737,7288,200 0(0%)8,300
3BMCHOSEKhai thác quặng kim loại12,392,63013,000 +750(+6.12%)11,900
4C32HOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim15,030,14519,500 +500(+2.63%)18,550
5DHAHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim14,726,07332,300 +500(+1.57%)29,350
6DHMHOSEKhai thác quặng kim loại31,396,1809,940 -10(-0.10%)10,000
7HGMHNXKhai thác quặng kim loại11,920,72040,000 0(0%)40,000
8HLCHNXKhai thác than25,415,1998,200 +100(+1.23%)8,200
9HMRHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim5,612,4447,200 -100(-1.37%)7,100
10KSBHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim76,295,80217,300 +800(+4.85%)15,050
11KSQHNXKhai thác quặng kim loại30,000,0002,100 +100(+5%)1,700
12MDCHNXKhai thác than21,418,3467,000 -300(-4.11%)6,800
13MDGHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim10,324,78113,500 0(0%)12,750
14MIMHNXKhai thác quặng kim loại3,409,8604,200 0(0%)4,200
15MVBHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim105,000,00017,000 0(0%)18,000
16NBCHNXKhai thác than36,999,1248,300 +200(+2.47%)7,900
17NNCHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim21,920,00016,500 -400(-2.37%)16,500
18PVBHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt21,599,99813,000 +1,100(+9.24%)11,500
19PVCHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt50,000,00013,200 +1,200(+10%)11,400
20PVDHOSEKhoan giếng dầu và khí đốt555,880,00616,350 +1,050(+6.86%)14,300
21PVSHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt477,966,29022,800 +2,000(+9.62%)20,000
22SPIHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim16,815,0003,400 -200(-5.56%)2,800
23TC6HNXKhai thác than32,496,1055,100 -100(-1.92%)4,800
24TDNHNXKhai thác than29,439,0977,900 +100(+1.28%)7,800
25THTHNXKhai thác than24,569,0528,800 0(0%)8,300
26TMBHNXKhai thác than15,000,00019,800 0(0%)20,000
27TNTHOSEKhai thác quặng kim loại51,000,0004,190 +270(+6.89%)3,590
28TVDHNXKhai thác than44,962,8648,700 +300(+3.57%)8,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.