Hướng dẫn sử dụng
VÕ SỸ NHÂN
Võ Sỹ Nhân
CTHĐQT

CTCP VNG (UPCoM: VNZ)

CN Thương mại

49 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Võ Sỹ Nhân
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : TP . Hồ Chí Minh
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Thương mại Kinh tế và Tiếp thị

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
CTHĐQT
CTCP VNG (UPCoM: VNZ)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VNZ
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VNZ
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

-Từ 06/2015: Giám đốc điều hành; Giám sát tất cả các hoạt động và hoạt động kinh doanh - EMPIRE CITY LLC
-Từ 06/2015: Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành; Xem xét các báo cáo tài chính và phi tài chính - GAW NP CAPITAL
-Từ 12/2022: Thành viên HĐQT độc lập VNG

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.