TRƯƠNG VĂN VIỆT
Trương Văn Việt

TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực

CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN)

CN Toán-Tin

51 tuổi

85.00 tỷ VND

Tài sản cá nhân

85.00 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trương Văn Việt
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bình Định
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực
CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN)
2020
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HTN
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HTN
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Lê Ngọc Thúy
Lê Ngọc Thúy
(Vợ)
HTN
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

• Từ 2007 đến 2019: Phó TGĐ - CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh
• Từ năm 2020 đến nay: Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ - CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh
• Từ 06/2021 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT - CTCP Hưng Thịnh Incons

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.