TRẦN THỊ THU HÀ
Trần Thị Thu Hà

TVHĐQT/Phó TGĐ

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G)

KS K.Tế XD

46 tuổi

16.55 tỷ VND

Tài sản cá nhân

16.55 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Thị Thu Hà
Năm sinh : 26/05/1976
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT/Phó TGĐ
CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G)
2010
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1C4G
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1C4G
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 04 năm 2018 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

01/1999 - 02/2001: Kế toán Ban điều hành dự án Vinh - Đông Hà (Hợp đồng 1)

+ 03/2001 - 04/2002: Kế toán Công ty Công trình giao thông 473

+ 05/2002 - 12/2004: Kế toán Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 tại Hà Nội

+ 01/2005 - 04/2006: Kế toán tổng hợp Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 tại Hà Nội

+ 05/2006 - 02/2010: Phó Ban Tài chính kế toán Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 tại Hà Nội

+ 03/2010 - 02/2013: Trưởng phòng Tài chính kế toán Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4

+ 03/2013 - 10/2014: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty XDCTGT 4

+ 11/2014 - 03/2017: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Tổng Công ty XDCTGT 4 - CTCP

+ 04/2017 - 4/2018: Trưởng phòng TC-KT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn CIENCO4

+ 04/2018 - Nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn CIENCO4

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.