TRẦN NGỌC DIỆU
Trần Ngọc Diệu

Phó TGĐ

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG)

CN QTKD

46 tuổi

29.78 tỷ VND

Tài sản cá nhân

29.78 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Ngọc Diệu
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó TGĐ
CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG)
2018
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NKG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NKG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành, lãnh đạo trong ngành Thép phụ trách lĩnh vực kiểm soát và tài chính Công ty.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.