TÔ HOÀI VĂN
Tô Hoài Văn

Phó CTHĐQT/Phó TGĐ

CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT)

ThS Kinh tế/KS Máy tính

57 tuổi

10.89 tỷ VND

Tài sản cá nhân

10.89 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Tô Hoài Văn
Năm sinh : 23/05/1964
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Hưng Yên
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Tháng 03/1997 - tháng 11/1999: Đại học Bách khoa Hà Nội - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Máy tính

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó CTHĐQT/Phó TGĐ
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT)
1991
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ICT
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ICT
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- 01/1990 - 11/1991: Kỹ sư máy tính phòng thí nghiệm vật lý laser Cooperman Viện Vật lý - Viện Khoa Học Việt Nam

- 11/1991 - 09/1992: Kỹ sư máy tính và tổng đài Phân xưởng tổng đài - Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị và thông tin 1 thuộc VNPT

- 09/1992 - 03/1994: Phó phòng kinh tế xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị và thông tin 1

- 03/1994 - 04/1996: Trưởng phòng kế hoạch Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị và thông tin 1

- 04/1996 - 11/2001: Phó Giám đốc Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị và thông tin 1

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.