PHAN DƯƠNG MẠNH
Phan Dương Mạnh

KTT

CTCP SCI (HNX: S99)

CN Kiểm toán

35 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phan Dương Mạnh
Năm sinh : 27/06/1987
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Quỳ Châu, Nghệ An
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1KTT
CTCP SCI (HNX: S99)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1S99
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1S99
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 05 năm 2016 : Phó phòng Kế toán Tài chính CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9

Từ ngày 05 tháng 05 năm 2016 đến ngày 01 tháng 10 năm 2019 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần SCI

Từ tháng 08 năm 2015 đến tháng 04 năm 2016 : Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ CTCP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON

Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 07 năm 2015 : Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Từ tháng 08 năm 2009 đến tháng 06 năm 2010 : Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.