PHẠM VĂN THĂNG
Phạm Văn Thăng

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)

KS K.Tế Giao thông

46 tuổi

18.80 tỷ VND

Tài sản cá nhân

18.80 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Văn Thăng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Phường Phúc Thành - thị xã Ninh Bình - Ninh Bình
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Kinh tế giao thông vận tải

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Licogi 13 (HNX: LIG)
2011
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1LIG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1LIG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 13

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.