PHẠM NAM PHONG
Phạm Nam Phong

CTHĐQT

CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47)

ThS Đầu tư và Quản lý dự án

40 tuổi

3.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Nam Phong
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Đầu tư và Quản lý dự án

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47)
2020
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1C47
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1C47
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Chu Văn Thế
Chu Văn Thế
(Anh rể)
C47
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ tháng 02/2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Vũ Phong Energy Group
- Từ tháng 03/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP VP Energy 
- Từ tháng 04/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Vũ Phong Tech
- Từ tháng 06/2020 – 08/2021:  Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47
- Từ tháng 01/2021 đến nay: Chủ tịch HĐTV Kiêm Giám đốc - Công ty TNHH VP Invest
- Từ tháng 08/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.