PHẠM ĐÌNH NAM
Phạm Đình Nam

53 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0.401 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Đình Nam
Năm sinh : 08/02/1969
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thanh Hóa
Quê quán : Thanh Hóa
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân

Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Huỳnh Thị Lốc
Huỳnh Thị Lốc
(Vợ)
ITD
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ ngày 09 tháng 05 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
- Từ ngày 09 tháng 05 năm 2014 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
- Đến ngày 28 tháng 03 năm 2011 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
- Từ 1991-1993 : Đội trưởng đội xây dựng số 6 thuộc XNXD Tây Sông Hậu
- Từ 1994-1997 : Đội XD thuộc xí nghiệp XD Tây Sông Hậu
- Từ 1998-2005 : Giám đốc XN Phương Nam thuộc công ty CP Đầu tƣ & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
- Từ 2006- 2009 : Giám đốc ban quản lý dự án Sao Mai Bến Tre
- Từ 2009- 2012 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản (Trisedco)
- Từ 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.