NGUYỄN VĂN KHÁNH
Nguyễn Văn Khánh

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc (UPCoM: VPW)

KS Cấp thoát nước/ThS Môi trường

47 tuổi

0.131 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.131 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Khánh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Môi trường

Kỹ sư Cấp thoát nước

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc (UPCoM: VPW)
1999
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VPW
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VPW
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 1999-2005: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc

- Từ 2005 - 2009: Trưởng phòng kinh doanh Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc

- Từ 2009 - 07/01/2019: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.