Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN THỊ THU DUNG
Nguyễn Thị Thu Dung
Phó CTHĐQT

(Miễn nhiệm)

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

ThS Luật H.hải QT

35 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

7.95 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thị Thu Dung
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân luật Kinh doanh, Thạc sỹ luật Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
Phó CTHĐQT
(Miễn nhiệm)
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1MQN
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1MQN
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Thị Mai Xuân
Nguyễn Thị Mai Xuân
(Chị ruột)
MQN
******
******
TỔNG CỘNG
******
Biểu đồ mối quan hệ.
Số người:
Tổng tài sản chứng khoán:
  • Nguyễn Thị Thu Dung
    Chức vụ: Phó CTHĐQT
    CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi - QNURENCO - (UPCOM: MQN)
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Lược bỏ MQH
Thông tin
PHẠM NHẬT VƯỢNG
56 tuổi
TVHĐQT
CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tài sản cá nhân
31,314.73 tỷ VND
Quá trình công tác

- 01/2021 - 03/2024: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.