Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN QUỐC TRUNG
Nguyễn Quốc Trung
CTHĐQT

CTCP Đầu tư CFM (UPCoM: CFM)

ThS QTKD

37 tuổi

0.730 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.730 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Quốc Trung
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Edit Cowan

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) trường Đại học Latrobe

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
CTHĐQT
CTCP Đầu tư CFM (UPCoM: CFM)
2017
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CFM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CFM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Biểu đồ mối quan hệ.
Số người:
Tổng tài sản chứng khoán:
  • Nguyễn Quốc Trung
    Chức vụ: CTHĐQT
    CTCP Đầu tư CFM - - (UPCOM: CFM)
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Lược bỏ MQH
Thông tin
PHẠM NHẬT VƯỢNG
56 tuổi
TVHĐQT
CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tài sản cá nhân
31,314.73 tỷ VND
Quá trình công tác

Từ 30/12/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Kết nối doanh nhân và Tầm nhìn Thế Giới

Từ 31/12/2017: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư CFM; Chủ tịch HĐQT CTCP CFM Lounge Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.