NGUYỄN PHI HÙNG
Nguyễn Phi Hùng

CTHĐQT

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PGB)

CN Kinh tế XD

47 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Phi Hùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Anh Sơn, Nghệ An
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Học viện Công nghệ châu Á (AIT) - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PGB)
N
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PGB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PGB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Trước khi làm việc tại Maritime Bank, ông Nguyễn Phi Hùng đã giữ cương vị Giám đốc Khối Vận hành tại PG Bank và GP Bank và nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc phát triển khách hàng SME, Giám đốc Dự án, TP phụ trách giao dịch ngân quỹ,... tại Citibank CN Hà Nội.

Từ 10/1999 - 07/2007: Trưởng phòng - Ngân hàng Citybank Hà Nội

- Từ 08/2007- 10/2008: Giám đốc khối Vận hành - Ngân hàng TMCP Dầu Khí toàn cầu

- Từ 12/2008- 10/2013: Giám đốc Khối Vận hành - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

- Từ 11/2013- 11/2020: Phó TGĐ, Giám đốc khối Vận hành - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

- Từ 11/2020 - nay: Quyền Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.