NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

TV Ủy ban Kiểm toán

CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

ThS QTKD

37 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Đà Lạt – Lâm Đồng
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TV Ủy ban Kiểm toán
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)
2016
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VRC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VRC
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 : TGĐ Công ty CP BĐS & Đầu tư VRC

Từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS & Đầu tư VRC

Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến ngày 29 tháng 05 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Từ năm 2016 đến tháng 05 năm 2017 : TV HĐQT Công ty CP Điện Gia Lai

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.