NGUYỄN HOÀNG GIANG
Nguyễn Hoàng Giang

Trưởng BKS

CTCP Dược Danapha (UPCoM: DAN)

T.S Kinh tế

43 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Hoàng Giang
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thường Tín, Hà Nội
Quê quán : Kim Bảng, Hà Nam
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Tiến sĩ kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Trưởng BKS
CTCP Dược Danapha (UPCoM: DAN)
2016
2TVHĐQT/Trưởng UBKTNB
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (UPCoM: FTM)
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DAN
******
***
******
2FTM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DAN
******
******
******
2FTM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 10/2002 - 06/2007: Trưởng bộ phận Chế độ Tài chính & Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính kế toán tại Bưu Điện Hà Nội
- Từ 07/2007-02/2010: Phó Phòng Tư vấn TCDN - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Từ 03/2010-02/2012: Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư; Giám đốc khối Tư vấn TCDN - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Từ 02/2013- 10/2015: Giám đốc khối Tư vấn TCDN - Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- Từ 10/2015 -03/2017: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
- Từ 08/2015 -05/2020: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Từ 09/2015: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
- Từ 08/2018-09/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- Từ 06/2020: Trưởng BKS Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM
- Từ 05/2016: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Danapha

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.