NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Nguyễn Đông Hải

Phó CTHĐQT

CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI)

ThS Tài chính

42 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Đông Hải
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Thái Bình
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Tài chính (Đại học Carleton)

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó CTHĐQT
CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI)
2018
2TVHĐQT
CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TCI
******
***
******
2BBT
******
***
******
3LGM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TCI
******
******
******
2BBT
******
******
******
3LGM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

2005 - 2007: Nhân viên Phòng Kế toán Maersk Singapore.

+ 2007 - 2009: Học tại Trường Đại học Carleton, Canada.

+ 2010 - 2015: Giám đốc quỹ Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

+ 2016 - đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP TMDV Đầu tư Sài Gòn 3

+ 21/06/2018 - 06/05/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Thành Công

+ 07/05/2019 - đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Thành Công

+ 26/06/2019 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

+ 31/10/2019 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Legamex

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.