NGUYỄN BÁ HUẤN
Nguyễn Bá Huấn

Phó CTHĐQT/Phó TGĐ

CTCP Tập đoàn TNT (HOSE: TNT)

CN QTKD

45 tuổi

27.42 tỷ VND

Tài sản cá nhân

27.44 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Bá Huấn
Năm sinh : 30/04/1977
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó CTHĐQT/Phó TGĐ
CTCP Tập đoàn TNT (HOSE: TNT)
2006
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TNT
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TNT
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Thị Hoàn
Nguyễn Thị Hoàn
(Vợ)
TNT
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 12 năm 2008 : Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tài nguyên

Từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến ngày 12 tháng 05 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Từ tháng 12 năm 2008 đến ngày 12 tháng 12 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tài nguyên

Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 11 năm 2008 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài nguyên

Từ năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Từ năm 2003 đến năm 2006 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam

Từ năm 2001 đến năm 2003 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Long Phát

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.