LẠI XUÂN THANH
Lại Xuân Thanh

CTHĐQT

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Thạc sỹ

60 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lại Xuân Thanh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Tiểu khu Đông Đoài, Phú Xuyên, Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản lý nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ACV
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ACV
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

07/2017 – nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị -Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
10/2012 - 05/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Hàng không Việt Nam
07/2012 - 09/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
05/2012 - 07/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
11/2010 - 04/2012: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục HKVN; Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.