HOÀNG NGỌC VĂN
Hoàng Ngọc Văn

TVHĐQT

CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (UPCoM: BHK)

N/a

55 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Hoàng Ngọc Văn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Cơ điện lạnh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (UPCoM: BHK)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BHK
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BHK
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Hoàng Thị Bích
Hoàng Thị Bích
(Em gái)
TTR
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

01/1998- 12/2000: Nhân viên Công tyTNHH Ngân Hạnh

+ 01/2001 - 07/2008: Giám đốc Công tyTNHH Ngân Hạnh

+ 08/2008 - 12/2011: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Ngân Hạnh

+ 03/2011 - đến nay: ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Kim Bài

+ 01/2012- đến nay: Giám đốc- Chủ tịch HĐTV Công tyTNHH Ngân Hạnh

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.