DOÃN TỚI
Doãn Tới

TGĐ/Phó CTHĐQT

CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

CN Luật

69 tuổi

2,100.29 tỷ VND

Tài sản cá nhân

2,605.42 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Doãn Tới
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Thanh Hoá
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Luật

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/Phó CTHĐQT
CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)
2001
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ANV
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ANV
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Doãn Chí Thanh
Doãn Chí Thanh
(Con trai)
ANV
******
******
Doãn Chí Thiên
Doãn Chí Thiên
(Con trai)
ANV
******
******
Dương Thị Kim Loan
Dương Thị Kim Loan
(Em vợ)
ANV
******
******
Doãn Quốc Hội
Doãn Quốc Hội
(Em trai)
ANV
******
******
Dương Thị Kim Hương
Dương Thị Kim Hương
(Vợ)
ANV
******
******
Doãn Quốc Xã
Doãn Quốc Xã
(Em trai)
ANV
******
******
Nguyễn Thị Thưởng
Nguyễn Thị Thưởng
(Mẹ)
ANV
******
******
Doãn Thị Yến
Doãn Thị Yến
(Em gái)
ANV
******
******
Trần Thanh Nguyên
Trần Thanh Nguyên
(Con dâu)
ANV
******
******
Dương Văn Nghi
Dương Văn Nghi
(Cha vợ)
ANV
******
******
Nguyễn Thị Minh Thành
Nguyễn Thị Minh Thành
(Em dâu)
ANV
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- 2001 - 9/2006 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt
- Từ 10/2006 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt.


 

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.