ĐÀO THỊ LIÊM
Đào Thị Liêm

KTT

CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1)

CN Kế toán-Kiểm toán

62 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đào Thị Liêm
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Quê quán : Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1KTT
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1)
1999
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CE1
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CE1
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ năm 2016 đến nay : Kế toán trưởng - CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

TV BKS CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

Từ ngày 09 tháng 05 năm 2019 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021 : Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

Từ năm 2008 đến năm 2015 : Kế toán trưởng - CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

Từ năm 1999 đến năm 2008 : Kế toán trưởng - Chủ tịch công đoàn - CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp, nay là CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp

Từ năm 1997 đến năm 1999 : Phụ trách kế toán - Chủ tịch công đoàn - XN sản xuất thiết bị Xây dựng - Công ty Kinh doanh vật tư và Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Từ năm 1981 đến năm 1987 : Kế toán viên - Công ty Kinh doanh Vật tư và Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.