ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH ANH
Đặng Nguyễn Quỳnh Anh

TVHĐQT

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

CN Kinh tế

27 tuổi

437.99 tỷ VND

Tài sản cá nhân

5,413.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đặng Nguyễn Quỳnh Anh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1KBC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1KBC
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm
(Cha)
KBC
******
******
Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm
(Cha)
SGT
******
******
Đặng Nguyễn Nam Anh
Đặng Nguyễn Nam Anh
(Em trai)
KBC
******
******
Đặng Nguyễn Duy Anh
Đặng Nguyễn Duy Anh
(Em trai)
KBC
******
******
Đặng Nguyễn Bảo Anh
Đặng Nguyễn Bảo Anh
(Em gái)
KBC
******
******
Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm
(Cha)
SPT
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 11/02/2022: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.