BÙI NGỌC ĐỨC
Bùi Ngọc Đức

TGĐ/TVHĐQT/Thành viên UBKTNB

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)

KS Xây dựng/ThS QTKD

46 tuổi

29.78 tỷ VND

Tài sản cá nhân

29.78 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Bùi Ngọc Đức
Năm sinh : 1976
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT/Thành viên UBKTNB
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)
2020
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DXG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DXG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ ngày 26 tháng 03 năm 2015 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

- Từ 02/2012 - 04/2014: Giám đốc công trường Công ty TNHH Keppel Land Vietnam

- Từ 05/2014 - nay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.