BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG
Bùi Hữu Việt Cường

Thành viên BKS

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

ThS QTKD/CN Kế toán/KS K.Tế Vận tải biển

42 tuổi

0.065 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.065 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Bùi Hữu Việt Cường
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hải Phòng
Quê quán : Hải Phòng
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Thành viên BKS
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PVS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PVS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.