VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

456.62

+4.07 (+0.90%)
29/11/2023

Khối lượng 1,763,311

Giá trị 22,720,573,700

KL NĐTNN Mua 14,100

KL NĐTNN Bán 86,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CVNHNXCác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác29,699,9913,400 0(0%)3,400
2DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm74,843,47455,100 0(0%)56,700
3DBTHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,325,47712,350 0(0%)12,400
4DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm73,041,03022,800 +150(+0.66%)22,750
5DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071103,800 +1,800(+1.76%)103,000
6DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm73,938,74723,000 0(0%)22,900
7DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46559,000 +500(+0.85%)60,400
8DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,499,93363,700 -300(-0.47%)64,900
9DTGHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,315,92820,900 +500(+2.45%)19,500
10DVMHNXSản xuất thuốc và dược phẩm35,650,00013,200 +100(+0.76%)12,900
11FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm339,933,0344,320 +50(+1.17%)4,500
12IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm70,004,64955,100 +300(+0.55%)55,900
13LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,13515,000 0(0%)15,000
14MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,410,00026,000 0(0%)26,000
15MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,0009,400 0(0%)9,400
16OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm64,050,89222,900 +200(+0.88%)22,900
17PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57383,400 +3,400(+4.25%)81,900
18PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99115,400 +400(+2.67%)16,100
19SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00011,400 0(0%)11,950
20TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác95,874,61020,850 +50(+0.24%)20,850
21TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54077,800 -100(-0.13%)79,600
22VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,831,90438,000 0(0%)38,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.