VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

39.27

+0.06 (+0.16%)
05/08/2020

Khối lượng 298,889

Giá trị 13,477,927,900

KL NĐTNN Mua 14,610

KL NĐTNN Bán 3,720

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm52,378,91547,400 0(0%)46,450
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm56,832,82419,750 +450(+2.33%)19,400
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,07197,000 0(0%)92,700
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm21,125,85255,600 +200(+0.36%)58,500
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46548,900 +50(+0.10%)47,200
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,00071,500 +1,500(+2.14%)69,100
7IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm64,202,27044,200 -300(-0.67%)42,000
8LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm7,829,92616,000 0(0%)16,600
9MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm6,280,09539,100 0(0%)39,100
10MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,00010,000 0(0%)10,000
11OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm26,577,28056,500 -400(-0.70%)56,900
12PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57361,000 +1,500(+2.52%)61,500
13PMEHOSESản xuất thuốc và dược phẩm75,011,62563,000 0(0%)61,000
14PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99114,400 +500(+3.60%)15,400
15SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00012,200 0(0%)11,950
16TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54057,000 +100(+0.18%)56,000
17VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm12,749,50433,000 -2,000(-5.71%)33,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.