VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe

465.67

+3.27 (+0.71%)
06/06/2023

Khối lượng 5,278,735

Giá trị 69,102,938,200

KL NĐTNN Mua 13,018

KL NĐTNN Bán 100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1DBDHOSESản xuất thuốc và dược phẩm74,843,47445,200 -250(-0.55%)46,000
2DCLHOSESản xuất thuốc và dược phẩm73,041,03023,100 +150(+0.65%)23,150
3DHGHOSESản xuất thuốc và dược phẩm130,746,071112,200 +1,900(+1.72%)110,100
4DHTHNXSản xuất thuốc và dược phẩm26,407,31553,000 +2,000(+3.92%)50,000
5DMCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm34,727,46555,000 0(0%)54,400
6DP3HNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,600,000119,900 +4,400(+3.81%)104,100
7DVMHNXSản xuất thuốc và dược phẩm35,650,00015,700 +100(+0.64%)16,000
8FITHOSESản xuất thuốc và dược phẩm339,933,0346,280 +80(+1.29%)6,360
9IMPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm66,671,57055,800 -200(-0.36%)55,000
10LDPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,703,1357,000 0(0%)7,000
11MEDHNXSản xuất thuốc và dược phẩm12,410,00022,300 -2,400(-9.72%)24,700
12MKVHNXSản xuất thuốc và dược phẩm5,000,0009,900 -200(-1.98%)11,200
13OPCHOSESản xuất thuốc và dược phẩm64,050,89223,100 -350(-1.49%)22,650
14PMCHNXSản xuất thuốc và dược phẩm9,332,57368,700 -1,300(-1.86%)67,500
15PPPHNXSản xuất thuốc và dược phẩm8,799,99114,000 0(0%)14,000
16SPMHOSESản xuất thuốc và dược phẩm13,770,00013,600 -150(-1.09%)12,900
17TNHHOSECác dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác67,437,11126,900 -50(-0.19%)26,750
18TRAHOSESản xuất thuốc và dược phẩm41,450,54089,800 +1,000(+1.13%)87,900
19VDPHOSESản xuất thuốc và dược phẩm16,831,90438,500 -2,500(-6.10%)40,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.