VS-Sector: Công nghệ và thông tin

13.08

+0.11 (+0.86%)
13/08/2020

Khối lượng 2,616,385

Giá trị 89,128,394,800

KL NĐTNN Mua 29,214

KL NĐTNN Bán 55,190

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00013,500 0(0%)12,300
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,47410,800 0(0%)10,800
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00033,000 0(0%)33,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00013,100 0(0%)13,500
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác99,999,86630,900 -200(-0.64%)30,500
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20016,000 0(0%)16,000
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68014,100 0(0%)14,100
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0006,800 +600(+9.68%)6,800
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5847,300 0(0%)7,300
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00015,900 0(0%)15,900
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00010,900 0(0%)11,000
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,6485,190 0(0%)5,300
13FPTHOSESản xuất phần mềm783,905,11047,950 +450(+0.95%)47,100
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29624,800 -200(-0.80%)28,000
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0588,600 +700(+8.86%)7,900
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00010,700 0(0%)10,700
17ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00020,400 +400(+2%)20,700
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,6108,910 +10(+0.11%)8,990
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01020,000 -500(-2.44%)20,500
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90037,700 0(0%)37,700
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,939,8103,800 0(0%)3,800
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00029,500 +2,600(+9.67%)24,600
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,620,00011,600 0(0%)11,600
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,271,80014,000 0(0%)14,000
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,0009,600 0(0%)10,000
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,405,0008,500 0(0%)8,500
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53013,500 +1,200(+9.76%)12,300
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,897,0858,400 0(0%)8,400
29VIEHNXCác loại hình viễn thông khác2,061,2446,100 0(0%)6,100
30VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14310,400 0(0%)11,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.