VS-Sector: Công nghệ và thông tin

326.24

-5.73 (-1.73%)
08/06/2023

Khối lượng 3,571,501

Giá trị 133,526,694,900

KL NĐTNN Mua 4,600

KL NĐTNN Bán 47,900

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,977,93617,100 0(0%)17,000
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,47411,200 +1,000(+9.80%)8,500
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00038,600 0(0%)38,600
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00020,400 0(0%)20,400
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác150,596,03244,500 -1,000(-2.20%)41,200
6CTRHOSECác loại hình viễn thông khác114,385,87970,800 -1,700(-2.34%)73,500
7DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20018,100 +1,600(+9.70%)18,900
8DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68019,800 -2,200(-10%)20,000
9DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0005,100 -100(-1.92%)5,000
10EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,58410,000 0(0%)10,100
11ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00027,800 0(0%)27,800
12EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00021,400 +100(+0.47%)21,100
13ELCHOSECác loại hình viễn thông khác58,778,84313,000 -500(-3.70%)13,850
14FPTHOSESản xuất phần mềm1,104,331,62283,600 -1,400(-1.65%)83,800
15GLTHNXCác loại hình viễn thông khác9,350,94219,100 -700(-3.54%)18,300
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00035,000 0(0%)35,000
17ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00012,650 -150(-1.17%)12,900
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác24,461,40312,000 +50(+0.42%)12,100
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác5,992,02013,700 0(0%)13,700
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,999,93415,600 0(0%)14,500
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,893,6585,600 +100(+1.82%)5,400
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00026,000 -900(-3.35%)24,600
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,240,0007,400 0(0%)7,400
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,271,80019,000 0(0%)18,500
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00027,900 -3,100(-10%)31,000
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,385,00013,000 0(0%)13,200
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53022,900 +1,400(+6.51%)21,700
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,095,98512,100 -1,300(-9.70%)14,800
29VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14311,600 -1,000(-7.94%)11,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.