VS-Sector: Công nghệ và thông tin

217.70

-1.16 (-0.53%)
16/04/2021

Khối lượng 7,450,049

Giá trị 210,826,701,700

KL NĐTNN Mua 12,400

KL NĐTNN Bán 68,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,060,00025,000 0(0%)26,500
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,47411,200 0(0%)11,200
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00029,000 0(0%)29,000
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00016,500 -500(-2.94%)17,000
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác99,999,86635,300 -600(-1.67%)36,600
6DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20018,100 -100(-0.55%)18,000
7DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68019,300 0(0%)19,800
8DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0004,800 -500(-9.43%)5,600
9EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,5849,400 0(0%)9,300
10ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00015,200 0(0%)15,200
11EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00016,700 0(0%)17,000
12ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,618,64812,600 -600(-4.55%)13,850
13FPTHOSESản xuất phần mềm789,114,87879,700 -300(-0.38%)82,100
14GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29623,100 -400(-1.70%)23,900
15HBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,231,0587,700 0(0%)7,800
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00014,800 0(0%)15,300
17ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00021,400 -200(-0.93%)22,400
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác18,992,61012,900 -450(-3.37%)13,300
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác2,996,01022,000 0(0%)21,500
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90028,200 0(0%)25,800
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,827,8588,000 0(0%)7,800
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00029,000 -1,000(-3.33%)29,000
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,240,00010,000 0(0%)10,000
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,271,80019,000 0(0%)19,500
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00010,200 0(0%)10,200
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,385,00010,500 0(0%)10,700
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53018,500 -700(-3.65%)19,300
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,095,98511,500 0(0%)11,500
29VIEHNXCác loại hình viễn thông khác2,061,2445,100 0(0%)4,300
30VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14312,500 -300(-2.34%)12,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.