VS-Sector: Công nghệ và thông tin

340.86

+0.30 (+0.09%)
29/06/2022

Khối lượng 1,926,362

Giá trị 123,518,001,000

KL NĐTNN Mua 49,600

KL NĐTNN Bán 6,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ADCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,977,93620,900 0(0%)19,100
2BDBHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,126,47411,500 0(0%)10,500
3BEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,000,00039,700 0(0%)39,700
4BSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,100,00015,000 0(0%)18,000
5CMGHOSECác dịch vụ thông tin khác108,998,88358,800 -1,100(-1.84%)55,000
6CTRHOSECác loại hình viễn thông khác92,923,87362,600 -1,400(-2.19%)64,000
7DADHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,659,20023,700 0(0%)23,800
8DAEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,498,68024,000 0(0%)24,000
9DSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục32,219,0007,000 0(0%)6,600
10EBSHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,965,58411,100 0(0%)10,200
11ECIHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,760,00025,600 0(0%)25,600
12EIDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục15,000,00020,900 +900(+4.50%)20,000
13ELCHOSECác loại hình viễn thông khác50,928,24316,400 -150(-0.91%)15,150
14FPTHOSESản xuất phần mềm1,097,026,57290,000 +300(+0.33%)85,500
15GLTHNXCác loại hình viễn thông khác8,131,29632,900 0(0%)32,700
16HEVHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,000,00045,800 0(0%)45,800
17ICTHOSECác loại hình viễn thông khác32,185,00016,800 +250(+1.51%)16,500
18ITDHOSECác loại hình viễn thông khác21,271,46611,950 -50(-0.42%)11,700
19KSTHNXCác loại hình viễn thông khác5,992,02014,500 0(0%)13,800
20LBEHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục1,095,90028,800 0(0%)28,800
21ONEHNXCác loại hình viễn thông khác7,893,6587,400 +400(+5.71%)7,200
22PIAHNXCác dịch vụ thông tin khác3,900,00029,000 +100(+0.35%)28,800
23QSTHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục3,240,00017,200 0(0%)17,200
24SEDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục9,271,80020,000 0(0%)20,800
25SGDHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,043,00015,400 0(0%)15,400
26SMNHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục4,385,00014,000 0(0%)14,000
27STCHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục5,665,53022,000 0(0%)22,000
28TPHHNXĐơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục2,095,98513,500 0(0%)13,500
29VIEHNXCác loại hình viễn thông khác2,061,2449,100 0(0%)9,000
30VTCHNXCác loại hình viễn thông khác4,529,14314,400 +900(+6.67%)13,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.