VS-Sector: Vật liệu xây dựng

738.91

+6.50 (+0.89%)
29/06/2022

Khối lượng 37,916,176

Giá trị 769,909,801,400

KL NĐTNN Mua 1,513,800

KL NĐTNN Bán 3,593,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACCHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông104,999,99314,100 +50(+0.36%)13,000
2BCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,209,81214,700 -200(-1.34%)14,600
3BTSHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,559,8588,000 +100(+1.27%)7,300
4CLHHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông12,000,00031,700 -300(-0.94%)31,900
5CRCHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt30,000,0006,530 -170(-2.54%)6,770
6CVTHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt36,690,88740,000 0(0%)39,000
7DTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,0006,300 -400(-5.97%)6,000
8DTLHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua60,630,98425,800 -700(-2.64%)27,800
9FCMHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông45,099,9694,700 -200(-4.08%)4,650
10GABHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt14,903,987196,400 0(0%)196,400
11GKMHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt23,813,90047,000 -500(-1.05%)48,100
12GMHHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt16,500,00017,200 -100(-0.58%)16,800
13GMXHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt9,034,45116,500 +100(+0.61%)16,000
14HCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,518,54710,900 0(0%)11,000
15HOMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông71,997,7317,200 0(0%)7,000
16HPGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,814,785,70022,750 +250(+1.11%)21,800
17HSGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua493,481,89617,250 +500(+2.99%)15,150
18HT1HOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông381,589,91115,450 -400(-2.52%)15,750
19HVXHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,525,2504,250 -170(-3.85%)4,220
20KKCHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,199,81618,000 0(0%)18,000
21LBMHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,00090,000 +5,200(+6.13%)80,400
22MCCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt4,986,12410,200 0(0%)10,200
23NHCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt3,041,54230,100 0(0%)32,000
24NKGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua263,277,80618,950 +750(+4.12%)16,750
25NSHHNXSản xuất và chế biến nhôm20,693,4376,100 -100(-1.61%)5,900
26PDBHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông8,909,98115,700 -300(-1.88%)13,700
27POMHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua278,543,5467,230 +60(+0.84%)7,100
28TBXHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông1,510,28022,300 0(0%)22,300
29TCRHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt45,425,1424,520 -180(-3.83%)4,880
30TEGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông65,591,7729,500 -300(-3.06%)9,500
31THGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông19,963,89351,000 0(0%)46,800
32TKUHNXSản xuất và chế biến nhôm38,745,38420,000 0(0%)21,000
33TTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,940,52813,200 0(0%)13,500
34TXMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông7,000,0005,200 +200(+4%)4,500
35VCAHOSESản xuất sắt, thép và hợp kim fero15,187,32215,200 +50(+0.33%)15,350
36VCSHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt160,000,00074,600 -500(-0.67%)74,800
37VGSHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua42,111,58918,100 +500(+2.84%)17,100
38VHLHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt25,000,00024,700 -100(-0.40%)24,300
39VITHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt49,999,66420,500 +100(+0.49%)19,700
40YBMHOSESản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác14,299,8807,990 0(0%)7,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.