VS-Sector: Vật liệu xây dựng

730.82

+2.16 (+0.30%)
08/06/2023

Khối lượng 86,641,773

Giá trị 1,693,218,330,000

KL NĐTNN Mua 4,010,310

KL NĐTNN Bán 1,600,744

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACCHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông104,999,99313,750 -100(-0.72%)14,100
2BCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,209,81212,900 -400(-3.01%)13,400
3BTSHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,559,8586,400 -100(-1.54%)6,200
4CLHHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông12,000,00027,700 +100(+0.36%)28,000
5CRCHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt30,000,0006,100 +50(+0.83%)5,850
6CVTHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt36,690,88738,850 +1,800(+4.86%)37,950
7DTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,0006,700 +600(+9.84%)5,700
8DTLHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua60,630,98434,800 +600(+1.75%)33,500
9FCMHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông45,099,9694,750 +20(+0.42%)4,750
10GABHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt14,903,987196,400 0(0%)196,400
11GKMHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt26,195,24039,200 +100(+0.26%)39,000
12GMHHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt16,500,0009,850 +10(+0.10%)9,490
13GMXHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt9,034,45121,000 -100(-0.47%)21,100
14HCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,518,54711,800 0(0%)12,800
15HOMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông71,997,7315,100 0(0%)5,000
16HPGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,814,785,70022,800 +200(+0.88%)21,600
17HSGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua598,054,98616,350 -400(-2.39%)15,500
18HT1HOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông381,589,91115,150 -450(-2.88%)15,050
19HVXHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,525,2503,330 +50(+1.52%)3,250
20KKCHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua5,199,8166,600 +500(+8.20%)5,800
21LBMHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt20,000,00046,900 +1,900(+4.22%)44,900
22MCCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt4,986,1249,100 0(0%)9,100
23NHCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt3,041,54230,000 0(0%)30,900
24NKGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua263,277,80616,300 -400(-2.40%)15,850
25NSHHNXSản xuất và chế biến nhôm20,693,4375,800 -300(-4.92%)5,400
26PDBHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông8,909,98110,700 0(0%)11,300
27POMHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua278,543,5467,060 +460(+6.97%)5,400
28TBXHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông1,510,28022,300 0(0%)22,300
29TCRHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt45,425,1423,600 0(0%)3,480
30TEGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông65,591,77210,350 0(0%)10,300
31THGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông19,963,89348,450 +50(+0.10%)47,600
32TKUHNXSản xuất và chế biến nhôm42,619,69812,000 0(0%)12,500
33TTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,940,52812,000 +900(+8.11%)11,500
34TXMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông7,000,0003,900 +200(+5.41%)3,600
35VCAHOSESản xuất sắt, thép và hợp kim fero15,187,3229,700 0(0%)9,350
36VCSHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt160,000,00056,500 -1,800(-3.09%)57,000
37VGSHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua48,427,92117,200 -500(-2.82%)16,000
38VHLHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt25,000,00018,500 0(0%)17,400
39VITHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt49,999,66416,700 -200(-1.18%)17,000
40YBMHOSESản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác14,299,8807,680 +160(+2.13%)7,730
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.