VS-Sector: Vật liệu xây dựng

966.72

+21.50 (+2.28%)
19/04/2021

Khối lượng 3,372,836

Giá trị 64,157,941,700

KL NĐTNN Mua 1,031,400

KL NĐTNN Bán 483,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACCHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông30,000,00016,200 -300(0%)16,500
2BCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,209,81211,800 -200(-1.67%)12,500
3BTSHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông123,559,8587,000 +200(+2.94%)7,100
4CLHHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông12,000,00022,100 -900(-3.91%)23,200
5CRCHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt15,000,00011,400 -100(0%)12,000
6CVTHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt36,690,88741,000 -2,900(0%)45,000
7DTLHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua60,630,98413,900 0(0%)13,900
8FCMHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,000,0007,600 0(0%)7,600
9GABHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt13,800,000191,600 -200(0%)191,100
10GKMHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt14,883,70914,600 -200(-1.37%)14,500
11GMXHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,314,44827,300 -2,900(-9.83%)28,100
12HCCHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,518,54710,600 0(0%)10,600
13HOMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông71,997,7316,100 -100(-1.61%)6,500
14HPGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua3,313,282,65956,100 +1,500(0%)50,100
15HSGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua444,625,21332,050 +600(0%)29,300
16HT1HOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông381,541,91117,350 -150(0%)18,250
17HVXHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông41,525,2507,490 +370(+5.20%)5,840
18KKCHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua4,692,30019,400 +1,700(+9.55%)15,600
19LBMHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt10,000,00058,200 0(0%)57,400
20MCCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt4,986,12412,500 0(0%)12,500
21NHCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt3,041,54231,500 0(0%)31,500
22NKGHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua171,999,86826,050 +550(0%)24,300
23NSHHNXSản xuất và chế biến nhôm20,693,43711,200 +1,000(+9.80%)8,900
24PDBHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông8,909,98110,200 0(0%)9,900
25POMHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua278,543,54619,550 +1,250(0%)17,250
26S74HNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông6,480,0006,600 +600(+10%)5,300
27TBXHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông1,510,28022,300 0(0%)22,300
28TCRHOSESản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt45,425,1424,450 -330(-6.90%)4,620
29TEGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông32,383,64213,700 +200(0%)14,100
30THGHOSESản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông14,519,56077,500 +500(0%)79,300
31TKUHNXSản xuất và chế biến nhôm32,287,96518,700 +1,700(+10%)16,100
32TTCHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt5,940,52814,600 0(0%)14,500
33TXMHNXSản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông7,000,0006,200 0(0%)6,500
34VCAHOSESản xuất sắt, thép và hợp kim fero15,187,32217,600 +700(+4.14%)15,800
35VCSHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt155,200,00091,500 -1,900(-2.03%)91,900
36VGSHNXSản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua42,111,58923,300 +600(+2.64%)21,500
37VHLHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt25,000,00026,100 0(0%)26,600
38VISHOSESản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua73,830,39320,500 +1,200(+6.22%)19,000
39VITHNXSản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt19,499,66420,900 +1,900(+10%)17,400
40YBMHOSESản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác14,299,8807,880 +80(0%)8,080
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.