VS-Sector: Sản phẩm cao su

243.34

+1.38 (+0.57%)
29/05/2023

Khối lượng 420,200

Giá trị 8,937,000,000

KL NĐTNN Mua 5,500

KL NĐTNN Bán 1,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su12,374,99711,500 0(0%)11,300
2CSMHOSESản xuất các sản phẩm cao su103,625,26213,850 +100(+0.73%)13,800
3DRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su118,792,60521,450 +100(+0.47%)21,300
4SRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su28,063,36818,900 +150(+0.80%)18,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.