VS-Sector: Sản phẩm cao su

27.47

-0.06 (-0.23%)
21/02/2020

Khối lượng 377,490

Giá trị 7,442,000,000

KL NĐTNN Mua 640

KL NĐTNN Bán 24,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su12,374,9979,630 +630(+7%)9,630
2CSMHOSESản xuất các sản phẩm cao su103,625,26214,700 +300(+2.08%)13,750
3DRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su118,792,60523,300 -400(-1.69%)23,050
4SRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su28,063,36819,300 -100(-0.52%)19,750
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.