VS-Sector: Sản phẩm cao su

27.96

-0.64 (-2.25%)
23/08/2019

Khối lượng 828,300

Giá trị 18,136,000,000

KL NĐTNN Mua 65,000

KL NĐTNN Bán 358,470

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su12,374,99711,000 0(0%)11,000
2CSMHOSESản xuất các sản phẩm cao su103,625,26215,200 -400(-2.56%)14,600
3DRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su118,792,60522,400 -600(-2.61%)21,500
4SRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su28,063,36823,800 -100(-0.42%)22,200
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.