VS-Sector: Sản phẩm cao su

269.42

+0.33 (+0.12%)
01/12/2023

Khối lượng 37,900

Giá trị 859,000,000

KL NĐTNN Mua 2,200

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su12,374,99711,550 0(0%)11,200
2CSMHOSESản xuất các sản phẩm cao su103,625,26212,000 0(0%)12,000
3DRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su118,792,60522,850 +50(+0.22%)22,900
4SRCHOSESản xuất các sản phẩm cao su28,063,36829,000 0(0%)27,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.