VS-Sector: Ngân hàng

564.75

+6.61 (+1.18%)
29/05/2023

Khối lượng 99,363,825

Giá trị 2,042,751,327,900

KL NĐTNN Mua 4,904,418

KL NĐTNN Bán 4,376,825

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,377,435,09425,150 +150(+0.60%)25,350
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi833,426,64413,500 -100(-0.74%)13,600
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,058,523,81643,900 +500(+1.15%)43,850
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,805,750,60928,000 +200(+0.72%)27,900
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,475,314,85920,250 +700(+3.58%)19,650
6EVFHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi351,064,0319,090 +590(+6.94%)8,300
7HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,515,261,40018,800 +300(+1.62%)19,500
8LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,729,105,36914,400 +250(+1.77%)14,050
9MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,533,986,13318,750 +300(+1.63%)18,750
10MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,000,000,00011,950 +100(+0.84%)12,150
11NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi556,803,58713,000 -300(-2.26%)13,500
12OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,369,882,86316,950 +150(+0.89%)17,000
13SHBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,066,887,01011,700 +150(+1.30%)11,950
14SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,040,298,26830,200 +150(+0.50%)30,000
15STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,885,215,71627,700 +500(+1.84%)27,950
16TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,517,238,51430,200 +300(+1%)30,350
17TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,581,755,49524,300 +650(+2.75%)23,700
18VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,732,516,57193,100 +1,100(+1.20%)92,800
19VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,107,672,94521,300 +250(+1.19%)21,300
20VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi6,713,204,00119,350 +200(+1.04%)19,550
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.