VS-Sector: Ngân hàng

76.68

+1.15 (+1.52%)
05/08/2020

Khối lượng 29,560,352

Giá trị 538,138,437,300

KL NĐTNN Mua 725,230

KL NĐTNN Bán 264,860

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,662,737,27724,000 +300(+1.27%)22,600
2BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,022,018,04038,750 +850(+2.24%)37,200
3CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,723,404,55622,650 +600(+2.72%)21,350
4EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,229,432,90417,000 +150(+0.89%)17,100
5HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi965,921,29125,500 +850(+3.45%)24,100
6MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,411,426,74116,550 +150(+0.91%)15,850
7NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi406,803,5878,400 -200(-2.33%)8,700
8SHBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,755,336,94012,900 +300(+2.38%)11,900
9STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,803,653,42910,650 +150(+1.43%)10,200
10TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,500,139,96219,450 +600(+3.18%)18,600
11TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi816,573,15021,000 +100(+0.48%)20,500
12VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,708,877,44882,700 +800(+0.98%)77,400
13VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,437,748,36621,500 +400(+1.90%)20,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.