VS-Sector: Ngân hàng

524.85

+0.53 (+0.10%)
19/04/2021

Khối lượng 29,340,993

Giá trị 719,737,326,500

KL NĐTNN Mua 182,100

KL NĐTNN Bán 412,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,161,558,46033,200 +100(0%)34,600
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi708,500,00027,700 +200(+0.72%)28,800
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,022,018,04042,200 +200(0%)43,650
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,723,404,55641,750 -250(0%)42,050
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,229,432,90426,500 +300(0%)23,600
6HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,593,767,29626,800 +150(0%)27,650
7LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,074,638,91519,050 +100(+0.53%)18,400
8MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,798,756,87230,100 -100(0%)31,100
9MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,157,000,00022,100 -50(-0.23%)22,750
10NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi406,803,58717,600 0(0%)18,000
11OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,095,906,34324,100 +100(+0.42%)25,050
12SHBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,750,512,90826,600 +800(+3.10%)25,400
13SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,208,744,20827,300 0(0%)27,300
14STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,803,653,42922,350 +250(0%)22,700
15TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,504,906,23040,150 -300(0%)41,600
16TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,031,655,66627,850 +150(0%)29,600
17VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,708,877,44896,100 -200(0%)97,500
18VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,109,387,85251,800 +800(+1.57%)52,000
19VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,454,748,36648,850 -100(0%)49,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.