VS-Sector: Ngân hàng

593.91

-1.02 (-0.17%)
29/11/2023

Khối lượng 26,776,544

Giá trị 551,190,472,900

KL NĐTNN Mua 1,236,372

KL NĐTNN Bán 3,028,119

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,884,050,35822,050 +150(+0.68%)22,200
2BABHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi833,426,64412,700 0(0%)12,800
3BIDHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,058,523,81639,100 +250(+0.64%)43,000
4CTGHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi4,805,750,60929,400 +100(+0.34%)29,200
5EIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,740,866,14818,050 -100(-0.55%)18,400
6EVFHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi351,064,03116,200 -200(-1.22%)16,000
7HDBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,892,550,61018,100 +50(+0.28%)18,050
8LPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,557,616,41615,250 +250(+1.67%)15,000
9MBBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,214,084,05217,800 -50(-0.28%)17,900
10MSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,000,000,00012,800 +50(+0.39%)12,850
11NVBHNXTrung gian tín dụng có nhận tiền gửi556,803,58710,500 -100(-0.94%)10,700
12OCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,054,824,29413,450 +100(+0.75%)13,650
13SHBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,618,901,92710,850 0(0%)10,950
14SSBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,453,700,00022,850 -200(-0.87%)23,000
15STBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi1,885,215,71628,050 -100(-0.36%)28,200
16TCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi3,522,510,81129,700 -250(-0.83%)30,400
17TPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,201,635,00916,800 +50(+0.30%)17,000
18VCBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi5,589,091,26285,100 -700(-0.82%)85,500
19VIBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi2,536,807,53418,700 0(0%)18,800
20VPBHOSETrung gian tín dụng có nhận tiền gửi7,933,923,60119,300 -50(-0.26%)19,150
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.