VS-Sector: VS-Wholesales

38.39

+0.18 (+0.48%)
05/24/2024

Volume 47,519,496

Val. 806,641,837,400

Foreign Buy 1,452,700

Foreign Sell 1,268,700

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1CMCHNXMachinery, Equipment, and Supplies Merchant Wholesalers4,561,0506,400 0(0%)6,400
2DGWHOSEElectrical and Electronic Goods Merchant Wholesalers167,053,27463,000 -900(-1.41%)64,000
3FIDHNXMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers24,715,9582,000 -200(-9.09%)2,300
4HHSHOSEMotor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies Merchant Wholesalers347,160,71310,200 -450(-4.23%)10,150
5HMCHOSEMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers27,299,99911,750 -200(-1.67%)11,800
6HTLHOSEMotor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies Merchant Wholesalers12,000,00016,500 -250(-1.49%)16,200
7JVCHOSEProfessional and Commercial Equipment and Supplies Merchant Wholesalers112,500,1713,540 -170(-4.58%)3,420
8KDMHNXFurniture and Home Furnishing Merchant Wholesalers7,100,00018,800 -200(-1.05%)18,800
9KMTHNXMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers9,846,5628,800 0(0%)8,800
10MCFHNXFarm Product Raw Material Merchant Wholesalers10,777,83810,900 -200(-1.80%)10,800
11MELHNXMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers15,000,0007,300 0(0%)6,700
12NO1HOSEMotor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies Merchant Wholesalers24,000,0007,160 +460(+6.87%)6,830
13PCTHNXPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers50,035,4939,900 -100(-1%)10,000
14PETHOSEElectrical and Electronic Goods Merchant Wholesalers106,722,13127,850 +1,800(+6.91%)25,500
15PITHOSEPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers14,210,2256,000 -30(-0.50%)6,200
16PLXHOSEPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers1,270,592,23541,000 +700(+1.74%)38,000
17PMGHOSEPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers46,336,2788,000 0(0%)8,100
18PPTHNXPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers15,750,00011,800 +100(+0.85%)11,900
19PPYHNXPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers9,343,9748,900 -300(-3.26%)9,000
20PSCHNXPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers7,200,00012,000 0(0%)11,100
21PSDHNXElectrical and Electronic Goods Merchant Wholesalers51,827,89413,600 +200(+1.49%)13,300
22PSEHNXChemical and Allied Products Merchant Wholesalers12,500,00010,200 0(0%)10,400
23PSHHOSEPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers126,169,7806,740 -160(-2.32%)6,180
24SDAHNXElectrical and Electronic Goods Merchant Wholesalers26,205,9906,100 -100(-1.61%)6,100
25SHNHNXMiscellaneous Nondurable Goods Merchant Wholesalers129,607,1476,900 -200(-2.82%)7,100
26SMAHOSEMachinery, Equipment, and Supplies Merchant Wholesalers20,352,8369,500 0(0%)9,540
27SMCHOSEMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers73,606,83713,350 -500(-3.61%)13,750
28SRAHNXMachinery, Equipment, and Supplies Merchant Wholesalers43,199,9743,400 -200(-5.56%)3,700
29ST8HOSEMotor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies Merchant Wholesalers25,720,9028,910 -340(-3.68%)9,250
30TDGHOSEPetroleum and Petroleum Products Merchant Wholesalers19,369,1724,060 -160(-3.79%)4,300
31THSHNXFurniture and Home Furnishing Merchant Wholesalers2,700,00011,000 0(0%)11,000
32TLHHOSEMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers112,320,0177,790 -250(-3.11%)7,830
33TNAHOSEMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers49,231,3104,880 -110(-2.20%)5,000
34TNIHOSEMachinery, Equipment, and Supplies Merchant Wholesalers52,500,0002,510 -70(-2.71%)2,500
35TSCHOSEChemical and Allied Products Merchant Wholesalers196,858,9253,130 -70(-2.19%)3,180
36TTHHNXMiscellaneous Durable Goods Merchant Wholesalers37,374,8464,400 -100(-2.22%)4,500
37UNIHNXProfessional and Commercial Equipment and Supplies Merchant Wholesalers15,617,6329,200 -100(-1.08%)9,200
38VCMHNXMachinery, Equipment, and Supplies Merchant Wholesalers3,000,00017,500 0(0%)16,500
39VFGHOSEChemical and Allied Products Merchant Wholesalers41,712,61467,900 -1,500(-2.16%)68,700
40VIDHOSEPaper and Paper Product Merchant Wholesalers40,836,0695,660 -80(-1.39%)5,940
41VMDHOSEDrugs and Druggists' Sundries Merchant Wholesalers15,440,26816,800 -100(-0.59%)16,400
42VPGHOSEMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers84,207,07115,600 +50(+0.32%)15,700
43VTVHNXMetal and Mineral (except Petroleum) Merchant Wholesalers31,199,8255,700 -200(-3.39%)6,100
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.